diumenge, 13 de març de 2016

Entrevista als regidors de Capgirem Sils-CUP


"Creiem que un altre Sils serà possible algun dia perquè ens ho guanyarem entre tots; de fet, si no ho creguéssim ens quedaríem a casa."
Benvinguts, Albert i Sergi a les entrevistes 2.0 de Des de Sils Camí d’Ítaca. Us estic molt agraïda i contenta per la vostra participació.


Ens presentem no pas com Albert i Sergi sinó com a Assemblea Capgirem Sils – CUP, creiem que és important evitar centrar-nos en l’individu i subratllar la col·lectivitat del projecte.

Fantàstic! Comencem, doncs: El passat 24-M vau fer la vostra irrupció a l’Ajuntament com a tercera força política amb 312 vots i un 13,64 % uns mesos després, com valoreu la vostra aportació a la política municipal i al poble ara que ja han passat un mesos?


Al primer moment l’èxit ens va desbordar. El nucli impulsor de la candidatura sortia de l’empenta d’un grup de joves que preteníem intentar apropar l’Ajuntament a la ciutadania. Amb els resultats obtinguts, doncs, volíem guanyar-nos aquest “tercer” espai municipal i poder ser una alternativa a les hegemonies bipartidistes d’IDS i CiU intentant lluitar per una política més participativa i transparent; pensem que Sils és més rica i plural del que hem vist reflectit al consistori d’ençà la transició. Per fer-ho, creiem que, com a positiu, posem en valor de fonament la col·lectivitat del projecte, així ens projectem i ens contemplem en assemblea, lluny de la jerarquia vertical marcada i els lideratges excessivament forts i sovint autoritaris. I també que, com que sabem la dificultat d’arribar a la gent, intentem treballar molt la part comunicativa; i més si des de la institució no se’ns permet tenir un accés directe amb la població, ja sigui perquè no rebem les notificacions/demandes de veïns/entitats o perquè no tenim un espai municipal lliure on expressar-nos. La comunicació està segrestada pel poder establert. Ara bé, també hem de reconèixer que la nostra proposta és ambiciosa i som pocs per tirar-la endavant. De tal manera que, tot i que ens vam plantejar que ens dedicaríem sobretot a les entitats i a la gent, a partir d’assemblees, grups de treball, etc., la feina de l’Ajuntament, sobretot haver d’estar ben informats en qüestions que són noves per nosaltres i sovint molt complexes, ens menja molt el temps. En aquest sentit, també, ens hem adonat, com ja sospitàvem, esclar, que l’Ajuntament desprèn un clima exasperat de gestió i el debat ideològic queda tapat pels tecnicismes. Els pocs únics debats viscuts serveixen moltes vegades per desmarcar-se de “l’altre” en la dialèctica entre oposició/govern, però no per tractar temàtiques amb profunditat; i, a més, els mateixos plenaris són plantejats per l’Alcalde com un mer tràmit a complir. Tot i aquestes dificultats i autocrítica, reiterem el nostre interès en què la gent se’ns adreci sempre que ho vulgui per informar-nos dels problemes o coses a millorar al poble, que ho portarem a l’Ajuntament. I també que continuarem fent assemblees i el butlletí informatiu.

2. Com s’explica que no tinguem una estelada al poble con la que llueix a la majoria de pobles de Catalunya? Quan la tindrem?


Fem especial menció al tema perquè hem cregut que se’ns ha pres el pèl des del primer dia. Cal dir que el dia 23 de juliol la moció aprovada (d’ERC) va ser entrada fora de termini i col·locada a l’ordre del dia com a primera moció a debatre, de manera que la posició d’aquesta va determinar i condicionar tot el debat . Aquesta moció volia ser una “medalla” de l’equip de govern i evitar les complicitats amb l’oposició (totalment disposada a fer quelcom conjunt per donar imatge d’unitat). Cal mencionar que CiU i Capgirem Sils – CUP vam tenir les portes obertes per una moció conjunta fins l’últim dia, però a ERC no li va interessar donar peu al protagonisme d’altres. Actualment no tenim cap resposta clara de l’equip de govern tot i les constants preguntes en Plens Ordinaris i en la pregunta feta arribar per escrit a inicis de febrer. Estem decebuts, però alhora gens sorpresos de tantes evasives. És aquest voler quedar bé amb tothom que ja no “cola”.

3. Un savi va escriure sobre Sils: “Visc amb la por que la Tercera Guerra Mundial arribi a partir d'un informe tècnic municipal.”:) Al vostre parer: Qui mana a l’Ajuntament, el govern o els tècnics?


Entenem que els cossos tècnics són els especialistes en les competències municipals i que han d’assessorar els polítics. I que de vegades, a la pràctica, és difícil distingir què és responsabilitat o competència tècnica i què política. Ara bé, pensem que és responsabilitat i competència dels representants polítics intentar mediar entre les demandes dels ciutadans del poble i, a partir del que recomanin els tècnics amb els seus coneixements, les possibilitats reals d’aquests desitjos. Idealment, a partir d’aquí, caldria explicar a la ciutadania quines són aquestes possibilitats i decidir entre tots, sobretot en qüestions que afecten col·lectius o el llarg termini del poble, què és el més convenient. Malauradament, la manca de voluntat de fer política fa que molt sovint els representants polítics només escoltin els tècnics i no la ciutadania, i decideixin a partir d’interessos personals o de rèdit electoral.

4. Pot ser no es prou conegut què passa amb el diners que cobreu per assistir al plens i altres comissions municipals? Quants són i què en feu?


Assumpte que hem intentat transmetre al municipi via Butlletí i informatiu i via web del grup municipal. Actualment per regidor percebem 75€ (bruts) per comissió informativa i els 100€ (bruts) per ple. Com que no estem constituïts com a grup municipal amb NIF propi, encara no podem percebre la retribució que pertoca per a grup municipal. Aquests ingressos els reinvertim en el mateix grup municipal a partir de dues vies: - Informació a la població i comunicació: Butlletins informatius (100-160€) i alternatives comunicatives (samarretes, material de campanya municipal...). - Creació d’un fons del grup municipal per fer front a un possible pagament a hisenda per part dels dos regidors o també, si s’escau, per donar suport a iniciatives populars. - Possibles dietes derivades de l’activitat del grup. Cal dir que actualment no efectuem cap pagament a la CUP Nacional, tot i que tenim en marxa la constitució de l’assemblea local per així poder obtenir un suport legal i jurídic de la CUP; cosa que, a canvi, suposaria invertir una petita part de les retribucions a la Nacional.

Gràcies per l'exercici de transparència. Continuem amb la pregunta 5. Veieu gaire predisposats al govern d’IDS, ERC i ICV a facilitar el diàleg i l’acord ciutadà sobre el nous usos del Mànix.?


De moment estem decebuts amb el seu funcionament a porta tancada: és a les Juntes de Govern Local on es “talla el bacallà” i, al consistori, l’oposició només hi va a verificar que el sistema democràtic funciona. No hi ha una comunicació efectiva amb l’equip de govern tot i la nostra voluntat, però tenim molt clar que no volem entrar en la dialèctica oposició/govern perquè estem interessats en col·laborar amb l’Ajuntament sempre que sigui oportú, sobretot en qüestions tan col·lectives i vertebradores del poble. També cal precisar que no tot l’equip de govern funciona per igual: hi ha persones que estan disponibles per qualsevol consulta i aportació, mentre que d’altres es presenten reticents a qualsevol tipus d’aportació, fins arribar al punt de no contestar cap de les demandes/propostes de l’oposició, només per comoditat política.

6. Un altre Sils és possible?


Amb l’equip de govern i sobretot l’alcalde actuals segur que no. Bé, canviaran cosetes perquè en el fons no canviï res. Però creiem que un altre Sils serà possible algun dia perquè ens ho guanyarem entre tots; de fet, si no ho creguéssim ens quedaríem a casa.
7. Quan és la vostra propera assembla pública ciutadana?


Tenim previst fer una assemblea oberta per abordar les temàtiques de calat popular com són la sentència desfavorable que ha rebut l’Ajuntament sobre el Consum i l’enderrocament del Manix, aprovat per Junta de Govern Local.

8. A Sils, hi ha moltes pàgines a la xarxa, facebook i, en general, a Internet... com us expliqueu sense riure que no hi hagi una pàgina al Facebook que s’anomeni “Enderroquem el Mànix i salvem el Nyap”? :) 


Entenem que Sils ha viscut amb comoditat en l’immobilisme. Estem poc avesats a les reivindicacions ciutadanes, hem tingut governs autoritaris i intervencionistes i alhora hem sigut un municipi relativament petit; tot això probablement ha dificultat i dificulta les “discrepàncies polítiques”. De fet, pensem que a Sils s’han volgut evitar perquè, segons alguns, així s’afavoreix la convivència. Però, en el fons, evitar-les només serveix per abonar el terreny i que els millors estrategs campin lliurement pel municipi i el consistori, fent i desfent com més els hi plau. En canvi, per a nosaltres la convivència s’ha de basar en la discrepància i en l’acord, en la pluralitat i el pacte, en el carrer i l’ajuntament; creiem que és la millor manera d’aprendre a viure de forma inclusiva i tolerant. Malauradament estem lluny d’aquest empoderament ciutadà. L’Ajuntament funciona com a pitjor dels exemples: se sent massa còmode en “l’exclusivitat” i és capaç d’aprovar en Juntes de Govern Local projectes tan importants com l’enderrocament d’un edifici tant emblemàtic com el Manix o per recórrer a una doble sentència jurídica sobre el “Nyap” del Consum. També és cert, però, que aquesta tendència és generalitzada arreu: a nivell municipal, català, estatal o fins i tot europeu i mundial... I hem de canviar-la.

9. Em llenço i us faig una petició ciutadana, ara, en xarxa: Per quan un carrer Consol Galceran a Sils?


Des del nostre punt de vista, és un tema que, abans de tractar-lo públicament, hauria de tenir el permís dels més propers a la Consol. A banda, aquesta bona idea s’hauria de treballar a “porta tancada” amb els grups municipals i en conjunt, per evitar el “debat públic” i respectar així la intimitat de la família.

10. El vostre últim missatge a les lectores i lectors del nostre bloc Des de Sils Camí d’Ítaca? Feu-vos autobombo! :)


Més que autobombo, el que volem és reiterar que tots els interessats en una política silenca més participativa i crítica s’animin a col·laborar amb nosaltres, el benefici serà la creació d’un projecte conjunt i popular!Moltes a gràcies al dos per haver encetat aquesta ronda d’entrevistes 2.0 al nostre bloc, que esperem que tinguin continuïtat amb altres membres de la comunitat silenca i gràcies al que l'heu llegida. Petons!.

Podeu contactar amb Capgirem Sils també a Facebook i Twitter