diumenge, 17 de juliol de 2016

Les dues regidores d'IdS Sils que tenen un salari de 1.000 € al mes per mitja jornada.

A més del fixe per 25 hores setmanals cobren per assistència al Ple i altres comissions extramunicipals, el que eleva la quantia mensual de les seves retribucions .

Loli Jurado i Mercè Pascual volen evitar la publicitat d'aquestes remuneracions, el que explicaria perquè no es publiquen a la web i al Quadern del Govern de Sils el detalls de factures que aprova la Junta de Govern Local.

Una de les primeres decisions polítiques del govern tripartit de Sils ( IdS, ERC, ICV) va ser destinar un salari de 1000 € mensuals bruts a les dues regidores d'IdS, que no tenen vot a la Junta de Govern Local de Sils.

Per aquest sou les regidores cobren per la seva dedicació a les tasques municipals, amb una dedicació no exclusiva; tot i no formar part del nucli que vota les decisions. Assisteixen amb veu, però no tenen vot. Són les úniques regidores de tot el Ple en aquesta situació.

És fàcil interpretar, que més que remunerar les tasques pròpies de les seves regidories, que són votades per altres membres del govern, aquestes retribucions tenen per finalitat aconseguir un cert equilibri intern econòmic i partidista dins d'IdS.

Les intervencions més destacades en Ple d'aquestes dues regidores han estat: inventar conflictes entre els membres de l'oposició i els tècnics municipals que han quedat desmentit pels propis treballadors municipals, d'una banda; i de l'altre explicar que Sils no pot ajudar a les famílies amb deutes elevats amb les companyies subministradores, que justament corresponen a les més necessitades; per l'altra.

Sobta que en cap d'aquestes dues intervencions les regidores van fer referència al seu sou a l'Ajuntament, tot i que la seva presència al Ple també és, òbviament, remunerada.

En privat, l'alcalde, va insistir a les regidores, que faria tot el possible per tal que aquesta informació no fos pública, per tal d'evitar-les comentaris negatius, tot i que aquestes remuneracions s'havien d'aprovar per Ple.

La Junta de Govern Local de Sils, no publica ni a la web ni als Quaderns del govern de Sils, cap detall de les factures i pagaments que aprova, per evitar entre altres la difusió dels pagaments a l'advocat del Nyap, els sous de regidors i altres proveïdors reiteratius.


Extracte d'acta, publicitat de despesa, mínima.


Es desconeix si aquestes regidores van oferir realitzar algun donatiu a l'ANC de Sils després de votar que la pròpia ANC hagués de pagar 2.000 € si volien l'Estelada al municipi.

Font : Acta penjada fa poques setmanes del Ple de 29 de juny de 2015.  Pàgina 33 del PDF i 115 del llibre públic en horari d'oficina d'actes de l'Ajuntament.
Més informació:

Els sopars del Nogué

Perquè els arguments del regidor Juli Garcia sobre l'Estelada a Sils són erronis.