Les parcel·les de l'alcalde

Resum de les diferents "millores" d'aprofitament urbanístic (quantitats de totxos i ciment que poden suportar)  de les conegudes com a les parcel·les de l'alcalde:

Mallorquines Est:

  1.  Amb NN.SS. (normes subsidiàries) 64 parcel•les – 64 cases.
  2. Amb POUM 2006 (CiU) 61 habitatges, 50 de promoció lliure i 11 de VPO.
  3. Amb POUM 2009 (IdS-PM) 104 habitatges, 64 de lliure i 40 de VPO.
Com podeu veure, els serveis tècnics de Sils, van canviant de criteri "tècnic" segons qui governa sobre uns mateixos terrenys.


Font:  La Veu de Sils  i Sils com més Serem