dimecres, 24 de febrer del 2010

ICV porta al Síndic de Greuges el trànsit a l´entorn del Consum

Denúncia que alguns camions circulen en direcció contrària i incompleixen les normatives municipals


MARTÍ SANTIAGO

La polèmica que envolta el supermercat Consum, a Sils -anomenat Nyap pels veïns-, encara segueix generant brases. La darrera guspira l'ha encès la formació d'ICV qui va enviar, el passat 8 de febrer, un escrit al Síndic de Greuges per tal que intervingui "per fer complir la mobilitat en el procés de càrrega i descàrrega del supermercat Consum, segons el que estableix la Diligència aprovada per l'Ajuntament de Sils en sessió del 16 de març de 2009".
L'escrit es produeix dos dies després que la formació sol·licités a l'Ajuntament exactament el mateix.
La formació ecosocialista assegura que els veïns del carrer Bastiment, han informat que s'està incomplint la diligènca municipal tant pel que fa a l'horari de càrrega i descàrrega com també la zona de maniobra. Els residents expliquen que els camions, en alguna ocasió, fan marxa enrera més de 50 metres envaint el carrer Països Catalans o circulant en direcció prohibida pel carrer Bastiments "per evitar fer la maniobra dins el supermercat" quan l'aparcament està ocupant per clients.
Per totes aquestes raons, ICV demana a l'alcalde, Martí Nogué (IdS) que informi si ha instat a l'empresa a fer les maniobres de càrrega i descàrrega de la manera contemplada en la diligència municipal. També exigeix saber si Nogué ha informat als agents municipals sobre l'aprovació d'aquesta diligència i n'ha exigit el seu compliment.
A banda d'aquestes qüestions, la formació vol que ser informada de si s'ha obert algun expedient o s'han produït infraccions respecte algun d'aquests fets. Així mateix reclama al govern que es pronunciï sobre quina serà la seva postura d'ara endavant si, mitjançant l'escrit presentant a l'Ajuntament i l'enviat al síndic, és coneixedor d'aquesta situació.
.
Diari de Girona
.
Veïns:

Des de l’ajuntament es van haver d’inventar aquest plànol de “mobilitat” (!) i ni això volen respectar:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvwh2weXJUsh1mtIDT14CKFT4qCxyOMkbrMgrJhiATXqiWbwvz5D3o9y8_NtBppSBjR49tQSrNguiQCHWtklkdeecC7Fssx1mYUpTu00Ot_rkSsW1FUVUpG7N8tZa3wwZv5pqZqQ/s1600-h/planolcamionsllicenciacomer.jpg

http://silsdelaselva.files.wordpress.com/2010/02/planolcamionsllicenciacomer.jpg

Serveis tècnics locals, polítics de CiU i IdS, comissió d’urbanisme de Girona, assessors i advocats externs…

Aquí sembla que tot acaba colant: és la llei del més fort, la llei dels fets urbanístics consumats, xanxullos de legalització i feta la llei feta la trampa, i el cansament de la gent que flipa quan veu d’aprop com funcionen les coses.

Amb la col·laboració total de l’arquitecte municipal i dels dos darrers alcaldes ( i les respectives juntes de govern), la propietat va edificar una nau industrial i un moll de mercaderies “arrambats brutalment” contra un carrer amb veïns i ara els camions han de maniobrar com poden en un carrer públic que forma part d’aquest barri residencial.

I així tenen més espai per al seu pati interior i més espai per a crear una segona superfície comercial (o un tanatori?):

http://silsdelaselva.files.wordpress.com/2009/02/126.jpg

Bon dia

.
Font: Comentari a Sils, com més serem...
.

divendres, 19 de febrer del 2010

Alumnes de l'Institut de Sils al Bloc de l'Alfons Delgado-Garcia

He tingut la grata sorpresa de trobar un bon recull de comentaris recents al blog. En primer lloc agrair tots els elogis i bones paraules que ha rebut el blog, i encoratjar-vos a donar un pas més i continuar aprenent i descobrint nous aspectes sobre aquest espai natural tan envejable que teniu. Sou joves científics (no en dubteu !) i ara és el moment d’aprofitar l’oportunitat que teniu per tal de conèixer i donar a conèixer als altres els valors naturals de l’Estany i de la natura que ens és més propera.
.
.

dimarts, 16 de febrer del 2010

Albert Miralles: Transparència. Nogué: Secretisme

PLE EXTRAORDINARI PRESSUPOSTOS 2010 - DIVENDRES 19 DE FEBRER A LES 19 HORES

ICV-EUiA-EPM - BREU ANALISI INICIAL

ICV-EUiA-EPM de Sils va sol•licitar la següent informació a l’Ajuntament, el dia 11 de Febrer, que no va rebre, per la negativa de l’Alcalde a facilitar-la:

- La liquidació complerta de 2009, enviada a la Sindicatura de Comptes.
- Informe interventor, sobre el Romanent de Tresoreria, a 31.12.2009; (de la liquidació) i desglossament Romanent de Tresoreria Afectat i Despeses Generals.
- Informe interventor del saldo del compte 409 (Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost; factures 2009 que es preveuen pagar amb crèdit pressupostari del 2010.
- Document Bases Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Sils vigent pel pressupost 2010, data i acta aprovació; segons RD 500/1990.

Alguns comentaris sobre el projecte de pressupostos 2010 presentats per l’Alcalde en diverses reunions amb els grups municipals:

Dels pressupostos de 2009, hi ha previst un augment en els de 2010 de 1000000 d’euros en els ingressos, de 4.235.210 a 5.246.429€, creix un 23.87%.

Creix el capítol 1 d’impostos directes, un 21,712%, fins a 2.260.935€, bàsicament per la incorporació del IBI, per la sentencia de l’autopista, que són 355.935 €.
Es redueix el capítol 2 d’impostos indirectes, de 300.000 a 150.000€. El ICIO (Impost sobre construccions, instal•lacions i obres) es redueix un 50%. La retallada continua sent poc realista, tenint en compte la liquidació del 2009, que front els 300.000€ inicials hi han hagut tant sols 9.530€ de drets reconeguts i només 1.453 de recaptació neta.
Creix el capítol 3 de taxes, preus públics i altres ingressos, un 27,85%, quasi bé un 30%, fins a 952.400€. La liquidació del 2009 ens diu que sobre els 744.896€ pressupostats l’any passat hi han hagut 849.364€ de drets reconeguts, amb 661.682€ de recaptació neta i 187.682€ de deutes pendents de cobrament. Aquestes dades nomes es poden explicar, pel fort augment de taxes i impostos municipals de 2009, d’un 4% i un 5% en el preu de l’aigua, quan la inflació real va ser del 0.8% a finals d’any. Hi ha hagut un fort increment de la partida precisament en un any de forta crisi econòmica amb moltes persones a l’atur en la nostra localitat.
Capítol 4 de transferències corrents, creix per l’aportació del “PLAN ZP – 2”, en 105.074€., passant de 744.896€ a 952.400€.
El capítol 5 d’ingressos patrimonials es redueix el 10%, quedant en 105.945€.
El capítol 7 transferencies de capital creix de 31.707€ a 500.753€, un 1.479%.
Gaire bé tot l’augment es justifica amb la partida de 436.746 € de SOREA, empresa concessionària de l’aigua, pel finançament de la construcció d’una conducció d’aigua de la dessaladora de la Tordera fins a Sta. Coloma de Farners. És un projecte de l’ACA, que córrer amb el 50% de la inversió i vol fer pagar l’altre 50% als municipis que vulguin rebre aquesta conducció.

Les partides de despeses previstes pel 2010 creixen en el capítol 1, despeses de personal, de 1.443.381€ a 1.568.234€, un 8,65%.
El capítol 2 de despeses corrents, en bens i serveis, passen de 1.759.939€ a 1.931.854€, creix un 9.76%.
El capítol 3 de despeses financeres es redueix, de 1110.189€ A 91.238€, un 17.19%.
El capítol 4 de transferències corrents passa de 500.942€ a 521.579€, creix un 4.12%. A destacar la dotació de 60.000€ per la redacció de projectes i de 63.000€, per l’adjudicació del local xamfrà avinguda. Costa Brava i Jacint Verdaguer.
El capítol 6 d’inversions reals creix de 172.995€ a 368.277€, un 112%, pel soterrament del pas de l’estació – conveni ADIF de 60.000€ i per 436.746€ l’empresa concessionària aigua SOREA.
El capítol 7 de transferències de capital queda amb 496.746€.
El capítol 9 d’actius financers passa de 247.761€ a 268.498€, creix 8.37%.

La plantilla orgànica 2010 es vol augmentar en dos educadores per la Llar, una de les dos condicionada al nombre de matriculacions de nadons.
També, promocionar una plaça d’Auxiliar Administratiu/va a Oficial Administratiu/va, amortitzant la plaça d’auxiliar.
Promocionar una plaça de peó de la brigada a Cap de la brigada, sense amortitzar la plaça de peó.

Subvencions entitats 2010, en general es manté l’import del 2009.
La partida a entitats i associacions culturals es redueix, de 210.404€ de 2009 a 206.746€ al 2010.
Mentre, que la major partida, per l’associació organitzadora de festes i activitats a Sils, es manté igual – 106.730.
Es redueixen les partides d’educació, i creixen algunes que semblen destinades a fer mes festes.
La partida per a entitats urbanístiques es manté igual, a 21.531€, igual que la partida de subvencions a empreses privades a 1.243€.
Creix la partida de subvencions a entitats i associacions esportives, amb dues novetats, el club petanca Sils i el club esportiu Sils, de 46.150€ a 47.647€. Es manté igual la partida a subvencions d’entitats i associacions, a 1.350€.

El nivell d’endeutament a efectes d’autoritzacions:
62.27% < 110%, a 1 de gener 2010 i 55.52% < 110%, a 31 de desembre 2010.
.
La Veu de Sils
.

dilluns, 15 de febrer del 2010

L'esquerra abertzale decideix renunciar a la violència


L'esquerra abertzale s'ha reunit aquest cap de setmana per concloure el debat intern que s'ha anat produint en els darrers mesos. Les bases han acabat ratificant la resolució 'Zutik Euskal Herria' en què aposten pel procés democràtic i reiteren el seu compromís amb l'ús de les vies i mitjans polítics i democràtics advocant per l'acumulació de forces, en el que significa, a la pràctica, la renúncia política a la violència. En aquest sentit, fan una crida a les forces 'progressistes, democràtiques i populars' perquè uneixin esforços per convertir el procés en irreversible.


L'esquerra abertzale ha reunit aquest cap de setmana a les assemblees territorials d'Àlaba, Biscaia, Guipúscoa i Nafarroa, prop de 600 militants independentistes en representació dels més de 270 pobles en els quals ha dut a terme el seu procés de debat al llarg dels últims mesos. Mitjançant aquestes assemblees l'Esquerra ha donat per conclòs el debat en el qual ha definit i decidit la seva estratègia política.

En aquestes trobades la militància ha analitzat la situació política d'Euskal Herria i s'ha valorat el procés de debat després del qual s'ha definit la planificació política d'EA per al 2010. També, les assemblees han ratificat la resolució 'Zutik Euskal Herria', que recull les conclusions del debat i l'aposta política de l'esquerra abertzale.

Els continguts més destacables d'aquesta resolució són que la fase política a la qual es dirigeix Euskal Herria és la de canvi polític, per mitjà del 'Procés Democràtic'. És a dir, 'una vegada creades les condicions del canvi, arriba l'hora de realitzar-lo'. Per tant, l'objectiu d'aquesta fase és portar a terme aquest canvi polític, 'assolint el marc democràtic que ofereixi les suficients bases perquè tots els projectes polítics siguin defensables i materializables en el nostre país', apunten, afegint que 'arribant així una pau estable i duradora per a Euskal Herria'. Assumir l'aposta de materialitzar-lo 'ha exigit i exigeix canvis també en nosaltres mateixos'.

Constaten l'oportunitat d'un 'canvi polític veritable', de superar el cicle actual i obrir-ne 'un altre de democràtic', es troba 'oberta de bat a bat'. Per tant, 'ara el desafiament' consisteix en 'creuar aquesta porta oberta després de dècades de lluita i treball i efectuar el canvi polític'. 'Hi ha suficients condicions polítiques i socials per a això', defensen.

També, reiteren el seu compromís amb l'ús de vies i mitjans 'exclusivament polítics i democràtics'. Són aquests mitjans 'els que fan possible la necessària activació popular i la unitat d'acció de les forces democràtiques i progressistes del país, garantia, motor i eix de tracció de l'obertura i avanç del Procés Democràtic', argumenten. Així mateix, afirmen que ha de ser un 'Procés Democràtic que ha de desenvolupar-se en absència total de violència i sense ingerències, regint-se el diàleg i la negociació entre les forces polítiques pels principis del senador Mitchell'.
.

dimarts, 9 de febrer del 2010

La qual cosa espera obtenir.En l’exercici de la seva responsabilitat de regidor, ha tingut coneixement del que es diu en l’expedient referit a la llicència comercial municipal d’un establiment (SUPERMERCAT CONSUM) en règim d’autoservei amb aparcament exterior, concretament en la diligència aprovada per l’Ajuntament en sessió del 16 de març del 2009, signada pel l’Ajuntament de Sils:


Document titulat : “MOBILITAT DURANT EL PROCÈS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA” (adjuntem còpia). A més a més d’un dibuix on gràficament es veu la maniobra dels camions, hi consta un text que diu:


“La mobilitat no afectarà a la circulació de la zona, degut a que es realitza dins de la mateixa finca i la maniobra de gir es realitzarà en la zona d’aparcament. L’horari de càrrega i descàrrega no coincidirà mai amb l’horari comercial, així l’aparcament sempre es trobarà lliure per tal de realitzar la maniobra de gir i tornar cap al carrer Països Catalans”.


Per informacions recollides entre el veïnat s’està incomplint aquesta diligència municipal, tant incomplint l’horari de càrrega i descàrrega, com també en el lloc de fer la maniobra, procedint en ocasions a fer marxa enrera més de 50 mts. envaint el carrer Països Catalans, o circulant en direcció prohibida pel carrer Bastiments, tot per evitar-se de fer la maniobra dins del supermercat CONSUM o bé perquè el pàrking està ocupat per clients perquè es horari comercial.


per la qual cosa


DEMANA :


1.- Que l’Alcalde ens informi si ha instat a la empresa comercial SUPERMERCAT CONSUM a fer la càrrega i descàrrega tal i com es contempla en la diligència municipal aprovada en la sessió de 16 de març de 2009, situant-li clarament la seva responsabilitat en aquests fets.


2.- Saber si l’Alcalde ha donat informació a la guàrdia urbana de l’aprovació d’aquesta diligència municipal i li ha instat del seu necessari compliment.


3.- Que l’Alcalde ens informi si ha hagut algun expedient obert o infracció de qualsevol mena pels fets que al·leguem en aquest escrit.


4.- Si a la vista de tot l’exposat considera que com Alcalde ha de fer alguna gestió ó considera que no cal fer res.


La qual cosa espera obtenir.


A la espera de la seva resposta, el saluda atentament


Sils, a 27 de gener de 2010

28 F : Vidreres decideixdijous, 28 de gener del 2010

L'Ajuntament investiga l'exalcalde

L'Ajuntament de Riudarenes investiga la legalitat d'unes obres executades per l'exalcalde i actual president del Consell Comarcal de la Selva, Jordi Gironès (AIR-PSC), a casa seva. L'alcalde, Narcís Colomé (CiU), afirma que s'ha inspeccionat la casa de Gironès arran d'una instància anònima que denunciava diverses irregularitats. Colomé comenta que encara no s'ha decidit res respecte d'això perquè és un tema «una mica complicat», però no descarta que s'hagin pogut cometre irregularitats en aquest cas. Gironès ho nega. Jordi Figueras, marit de la regidora d'Urbanisme i administrador de la societat que va dur a terme les obres de can Rampell, va acusar ahir Gironès de no haver-se «refet mai» de la moció de censura que el va fer fora de l'alcaldia, i d'actuar «motivat per la revenja», no només per aquest motiu, sinó també «perquè ell volia comprar aquesta casa i no va poder». Figueras va denunciar que Gironès «està fent el seu habitatge en sòl no urbanitzable», i va assegurar que l'exalcalde «tenia coneixement» de les obres de can Rampell i les «permetia» perquè en aquell moment s'estava revisant el pla general.


Font: El Punt

.

diumenge, 24 de gener del 2010

Dimarts, 26 de gener: Trobada de joves a Riudarenes


Data:
dimarts, 26 / gener / 2010
Hora:
18:00 - 19:00
Lloc:
Espai Jove Riuesplet (antiga ludoteca)

Vine a conèixer l’Espai Jove
- Jocs de taula
-Ping-pong
-Còmics i revistes

L’Agenda d’activitats
- Torneig play3
-Tardes de cine
-Tallers

Escoltarem les teves propostes

.

dissabte, 23 de gener del 2010

Trias desautoritza el grup de CiU al Parlament

"Havien de votar a favor", de la investigació dels comptes de l'Hotel Miramar


Xavier Trias, alcaldable de CiU a l'Ajuntament de Barcelona, ha retret els diputats de la federació nacionalista que dijous votessin en contra d'auditar els comptes de l'Hotel Miramar, participat en un 10% pel consistori barceloní, i que ha estat embargat per un banc alemany.

A pregunta d'e-notícies, Trias ha assegurat que la posició de CiU al Parlament li va semblar "malament. Ja els he dit a la gent del Parlament que no ho fan bé. És un tema, primer, que m'ho havien d'haver consultat, i segona, que jo els hi hagués dit que havien de votar a favor". "Quan la caguen, la caguen", ha afegit.

Font: e-noticies.cat
.

Presentació de Cativistes

divendres, 22 de gener del 2010

La política del totxo de CiU de Sils i IDS no decau


Només 3 comarques gironines guanyen població autòctona

Les migracions internes han fet perdre habitants a la resta de comarques gironinesGIRONA | LAURA FANALS
La Selva, la Garrotxa i el Pla de l'Estany són les úniques comarques gironines que han guanyat població gràcies a les migracions internes, és a dir, que s'han beneficiat -demogràficament parlant- dels moviments de gent que va i ve de la resta de la demarcació, Catalunya o l'Estat. Així ho indiquen, almenys, les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents a 2008, segons les quals aquell any va haver-hi més gent que va marxar de les comarques gironines en direcció a la resta de Catalunya o l'Estat que no pas la que va arribar. De totes, l'Alt Empordà va ser la que va concentrar més emigracions d'aquest tipus, seguida del Gironès i el Baix Empordà. Pel que fa als immigrants arribats d'altres països, la gran majoria procedeixen d'altres països europeus, ja sigui de la Unió Europea (2.267) o dels països no comunitaris (3.038).

La Selva és, clarament, la comarca que més ha augmentat de població gràcies a les migracions internes, amb una suma de 596 persones: durant el 2008 van arribar 8.332 persones i només en van marxar 7.736. Per municipis, cal dir que les localitats més poblades no són, necessàriament, les que atrauen més població, sinó al contrari: en perden. El saldo de Lloret, per exemple (és a dir, la diferència entre la gent que va arribar i la que va marxar) era de -82 persones. De fet, es tracta de la població de la comarca que més habitants va perdre a causa dels moviments interns. El saldo de Blanes, en canvi, va ser positiu, tot i que no massa alt: va haver-hi 54 nous habitants. En canvi, Caldes de Malavella i Sils, amb 162 i 161 nous veïns respectivament, són els que van guanyar més habitants. A l'extrem contrari, després de Lloret, Sant Hilari Sacalm (-69) i Arbúcies (-58) són les poblacions que han experimentat un major "èxode".

La Garrotxa i el Pla de l'Estany també han guanyat població, tot i que no d'una forma tan espectacular: 19 i 29 persones, respectivament. En el primer cas, la capital de comarca, Olot, és d'on marxa més gent, mentre que la Vall d'en Bas és la població que n'ha rebut més. Pel que fa al Pla de l'Estany, és Cornellà del Terri el poble d'on marxen més habitants, mentre que Fontcoberta és on n'han arribat més de nous.
L'Alt Empordà, en canvi, és la comarca d'on ha emigrat més gent, ja que la seva població ha disminuït en 188 persones. La seva capital, Figueres, és la que ha experimentat una major pèrdua (408 persones menys), seguida de Roses (-45) i la Jonquera (-42). En canvi, Vilafant, amb 70 nous veïns, i Llançà, amb 29, són els municipis que han augmentat més la població amb les migracions internes.

El Gironès és la següent comarca d'on ha marxat més gent: en total, hi ha 173 persones menys. La capital, Girona, en aquest cas també és la que ha registrat una major caiguda (700 persones menys), seguida de Salt (-361). En canvi, Fornells de la Selva, amb 155 nous veïns, i Bescanó, amb 138, són els que han guanyat més població autòctona. El Baix Empordà, amb 171 persones menys, es troba molt propera.

Diari de Girona.
.

dijous, 21 de gener del 2010

CiU i PSC s'alien per evitar dues auditories de la Sindicatura de Comptes

El PSC i CiU s'han donat suport mútuament al Parlament per evitar que la Sindicatura de Comptes investigui els comptes de l'Ajuntament de Moià i l'Hotel Miramar de Barcelona. En el cas de Moià, el grup parlamentari del PSC ha votat en contra del que volia l'únic regidor socialista en aquesta població del Bages, que denuncia suposades irregularitats en despeses i adjudicacions. En el cas de l'Hotel Miramar de Montjuïc, l'Ajuntament de Barcelona en tenia fins l'any passat una participació del 10% i el PPC demana que se'n fiscalitzi la gestió entre el 2006 i el 2009.Al Bages, la plataforma Moià diu prou ha denunciat que l'Ajuntament ha augmentat els impostos, especialment l'IBI, per sanejar l'elevat endeutament municipal que, segons el col·lectiu, podria tenir l'origen en suposades irregularitats a l'hora d'adjudicar contractes i en les despeses dels regidors.

ERC i ICV impulsaven la investigació dels comptes municipals, petició que ha tingut el suport del PPC i del Grup Mixt, però que s'ha tombat amb l'aliança CiU-PSC. El grup socialista al Parlament no els ha fet cas i ha evitat la petició d'informe a la Sindicatura de Comptes, argumentant que aquesta entitat té criteri propi a l'hora de planificar les fiscalitzacions. I això, malgrat que l'únic regidor socialista del municipi ha demanat que s'auditi la gestió del consistori entre el 2006 i el 2008.

Una cosa similar ha passat quan CiU ha votat contra la investigació dels comptes de l'Hotel Miramar del 2006 al 2009 que demanava el PPC, malgrat que el grup municipal convergent ha estat crític amb la fallida inversió de l'Ajuntament barceloní al complex turístic de luxe de Montjuïc. El PPC, ERC i el Grup Mixt han votat a favor de la investigació dels comptes, mentre que ICV se n'ha abstingut.

Font: 3cat24
.

PSC i CiU s'alien per evitar dues auditories de la Sindicatura de Comptes que els afectaven

PSC i CiU s'han aliat avui al Parlament per evitar que la Sindicatura de Comptes auditi els comptes de l'hotel Miramar, en el qual l'Ajuntament de Barcelona –amb alcalde socialista– tenia una participació del 10% fins a l'any passat, i una auditoria a l'Ajuntament de Moià (Bages) –governat per CiU–.

En el cas de l'hotel Miramar, ubicat al districte de Sants-Montjuïc, el PP català ha presentat una proposta perquè l'ens fiscalitzador faci un informe sobre la gestió d'aquest hotel entre 2006 i 2009, una petició avalada pel ple de l'Ajuntament de Barcelona, que està governat per PSC i ICV. Segons fonts parlamentàries, els representants del PP, ERC i Ciutadans han abonat la proposta, que no ha prosperat per l'abstenció d'ICV i el vot en contra de PSC i CiU.

En contrapartida, el PSC ha votat amb CiU a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per impedir que prosperés la sol·licitud d'ERC i ICV –també abonada per PPC i el grup mixt– perquè la Sindicatura analitzi la gestió econòmica del consistori de Moià des del 2006 a 2008. La pàgina web de la plataforma Moià diu prou!, que critica la gestió financera de l'equip de govern municipal i els "abusius" impostos, exhibeix una nota signada pel líder del PSC al municipi, Enric Terencio, en què demana al grup socialista que voti a favor de l'auditoria.

Avui.cat
.

'Pacte de la vergonya' CiU-PSC

Voten junts al Parlament per tapar casos de mala gestió als seus ajuntaments

La comissió de la Sindicatura de Comptes celebrada aquest dijous al Parlament ha vist un episodi inusual de sociovergència. CiU i PSC han votat en contra de dues propostes de resolució per a investigar la gestió de l'Ajuntament de Barcelona a l'Hotel Miramar de Montjuïc i l'Ajuntament de Moià, governat per la federació nacionalista. Tot fa indicar que hi ha hagut un pacte sota mà. La resta de partits ERC, ICV-EUIA -s'ha abstingut respecte a l'Ajuntament de Barcelona- i el grup Mixt han votat a favor.


La primera proposta, presentada pel PPC, era per a auditar la gestió de l'esmentat l'Hotel Miramar de Barcelona, una empresa 100% de l'Ajuntament, que finalment ha estat embargat per un banc alemany després de registrar pèrdues de 10 milions d'euros en els darrers tres anys. Aquest hotel de luxe està situat en els antics estudis de TVE a Montjuïc que, després de molts projectes frustrats, el consistori va reconvertir en un establiment de cinc estrelles amb els resultats ara coneguts. A més, d'entrada, va reurbanitzar tota la zona i va deixar edificar cinc plantes, les quals provoquen un notable impacte visual en aquest parc urbà.


La portaveu de CiU, Dolors Batalla, exalcaldessa de Valls, ha justificat el rebuig de la federació a investigar els comptes perquè la Sindicatura aprova "un programa de treball anual" i ha considerat que la proposta del PPC obeeix a que "comencem un any electoral" malgrat que el propi Xavier Trias és l'alcaldable de CiU per Barcelona.

Jordi Terrades, del PSC, ha fet servir uns arguments similars perquè ha recordat que la Sindicatura és "autònoma" -malgrat que depèn del Parlament- i ha acusat els partits que han votat a favor de voler "polititzar" la institució. Terrades ha admès que auditar els dos ajuntaments significaria "iniciar un procés en els 900 ajuntaments de Catalunya". Els socialistes governen en els principals consistoris de l'àrea metropolitana, sovint amb majoria absoluta. La segona proposta, sobre l'Ajuntament de Moià, ha estat presentada conjuntament per ERC i ICV-EUiA.

El portaveu del PPC, Rafael López, ha defensat la iniciativa pels "principi de transparència". La portaveu d'Esquerra, Maria Àngels Cabasés, ha expressat també el seu suport per "coherència i transparència". ICV s'ha abstingut en la de l'Hotel Miramar -són socis de govern de Jordi Hereu-, però ha votat a favor de la de l'Ajuntament de Moià. El seu portaveu, Daniel Pi, ha recordat que el consistori ja ha pres mesures sobre aquest establiment, però que "no serem nosaltres els que posarem inconvenients" a un informe de fiscalització.

José Domingo, del Grup Mixt, que també ha votat a favor, ha destacat que "el programa de treball de la Sindicatura de Comptes pot ser modificat" i que caldria "accelerar o iniciar determinats informes" com els dos citats. En el cas de Moià ha recordat al portaveu socialista, Jordi Terrades, que "l'Ajuntament de Moià ha presentat els comptes, però amb un escandalós retard".

Font: e-noticies
.

En La Que El Bernat Se't Troba

dissabte, 16 de gener del 2010

Comunicat de premsa del Bloc

Aquest bloc, davant el secretisme, crítiques i intents de censura del govern municipal de Sils, vol compartir amb la premsa gironina que al nostre poble cada cop més veus assenyalen que existeix una semblança creixent entre el regidor de cultura responsable de les goteres a la llar d'infants i el personatge Nuñez de Crackòvia. Aquest Bloc no entra en valoracions sobre aquest fet però, en un exercici d'informació, aporta aquest vídeo per tal que es pugui comprovar la veracitat d'aquest criteri que cada cop pren més força al nostre municipi:

Volem aprofitar l'ocasió per agrair als mitjans escrits, les seves informacions sobre el nostre municipi que ens permeten a la ciutadania tenir informació sobre assumptes que el govern no vol fer públics.

Moltes gràcies.
.

divendres, 15 de gener del 2010

En Taberner es pica i vol sortir a les enquestes sobre espectacles que encapçalen en Nogué i en Cot

Crònica del Ple del Borrissol

Fonts de confiança ens faciliten aquesta crònica informal i oficiosa del ple municipal:

Més regidors i regidores que públic a la sala. Poquíssim públic i cap regidor pregunta perquè no s’informa amb antelació a la ciutadania de l’ordre del dia del ple. 19 retrats dels alcaldes de Sils i dos marcs buits. L’oposició proposa el reaprofitament dels espais municipals com el local de la vella Quitxalla (seu de l’antic ajuntament), als baixos dels pisos blaus, que ara quedarà lliure i que podria allotjar l’arxiu històric, ara allotjat en un local de lloguer mensual de molt bon estalviar. O el cobriment de la terrassa del pavelló municipal. ICV proposa la pacificació del trànsit de la carretera que passa pel poble; els tècnics ho estudiaran i tot voten a favor. Llarg debat sobre el sexe dels pollancres que causes al·lèrgies al personal. A Riudarenes pensen que ha funcionat la prohibició municipal de prohibir la varietat femella però el mateix Miralles que ha presentat la proposta fa ara el matís que la indústria aprecia més la fusta produïda per la varietat femella. La Maria Josep afegeix que en els darrers dies tots han fet un màster en pollancres. Anoro: com sabem si és mascle o femella?. Alcalde Nogué: no és al·lèrgia sinó molèstia i diu que ell quan compra arbres no ho fa pel sexe sinó pel diàmetre. Queden que s’informarà als propietaris i plantadors, per conscienciar-los i recomanar-los que … Tot plegat, tenim borrissol per molts anys.

Continuarà: no us perdeu un pròxim capítol on el regidor Taberner carrega contra la premsa present a la sala (sense voler matar al missatger) i es treu les culpes sobre goteres i manca de calefacció a la nova Quitxalla. Diu que al no haver plogut abans no es va poder comprovar si …
Fonts i Comentaris (amb la participació del Sr. ZZZ) a: Sils, com més serem... (comenteu allà)
.
Més informació sobre la gestió Taberner- enganxina-voreres i la llibertat de premsa al Bloc de Vallcanera.
.

dissabte, 9 de gener del 2010

Sils també té dret a ser millorLlar d'infants socialista a Sils (amb retard, acomiadaments i deficiències)

Divendres 8 de gener del 2010
El Punt

Nova llar d’infants, a Sils

Els veïns de Sils disposaran des d’avui de la nova llar d’infants municipal, al barri de les Mallorquines, que substituirà unes antigues instal·lacions. Tot i que el nou centre té capacitat per a 75 infants, amb un espai, nou, dedicat als nadons, de moment hi aniran els 40 nens d’1 i de 2 anys que anaven a l’antiga guarderia, que estava situada als baixos d’uns pisos. L’escola bressol queda allunyada del centre urbà, la qual cosa obligarà els pares a haver-s’hi de desplaçar amb cotxe. Inicialment, la nova llar d’infants havia d’obrir les portes el 9 de desembre, però les famílies van considerar que l’equipament no estava encara en condicions i el trasllat es va ajornar fins després de les festes de Nadal (…)

http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/16-educacio/122590.html

Més informació: La Quitxalla i altres mentides d'IDS (no inclou ni el Xaleta a Can Celdoni ni els blocs del Millenium)
.

dilluns, 4 de gener del 2010

Club Esportiu Sils
- Vols patinar?

- Vols fer amics i amigues mentre t'ho passes bé practicant un esport complert i apassionant com és el patinatge sobre rodes?

- Vols conèixer altres clubs i altres maneres de fer en festivals, estades i campus?

- Vols, a part, com a fita personal competir i passar els examens de la federació? Aquí també tens camí per a recórrer...

-Vine, posa't uns patins i prova-ho! sense compromís

Tenim objectius que ens il·lusionen, esperem que t'arribin i els puguis fer teus, també.
.

http://picasaweb.google.es/clubesportiusils
.

diumenge, 3 de gener del 2010

Diari de Girona: "ICV de Sils critica que el govern eviti publicar les actes i les comissions "

SILS | DDG

L'agrupació d'ICV a Sils critica que el govern en minoria d'IdS evita publicar les actes de totes les reunions i comissions informatives al web municipal, tal com es va aprovar per unanimitat el 2008. Al seu entendre, està vulnerant el dret a la informació. I és que, des de fa un temps, el govern ha decidit no publicar els documents amparant-se en la llei de protecció de dades. Per aquesta raó, en el darrer ple la formació ecosocialista va tornar a presentar la moció, que es va tornar a aprovar malgrat que Ids va votar-hi en contra, amb la qual cosa modificava la seva decisió inicial.

Diari de Girona
.