dissabte, 27 de juny del 2009

USA for Africa (M. Jackson with others)

Black or WhiteI took my baby
On a saturday bang
Boy is that girl with you
Yes we're one and the same
Now I believe in miracles
And a miracle
Has happened tonight

But, if
You're thinkin'
About my baby
It don't matter if you're Black or white

They print my message
In the saturday sun
I had to tell them
I ain't second to none

And I told about equality
An it's true
Either you're wrong
Or you're right

But, if
You're thinkin'
About my baby
It don't matter if you're
Black or white

I am tired of this devil
I am tired of this stuff
I am tired of this business
Sew when the
Going gets rough
I ain't scared of
Your brother
I ain't scared of no sheets
I ain't scared of nobody
Girl when the
Goin' gets mean

(L.T.B)
Protection
For gangs, clubs,
And nations
Causing grief in
Human relations
It's a turf war
On a global scale
I'd rather hear both sides
Of the tale
See, it's not about races
Just places
Faces
Where your blood
Comes from
Is where your space is
I've seen the bright
Get duller
I'm not going to spend
My life being a color

Don't tell me you agree
With me
When I saw you
Kicking dirt in my eye

But, if
You're thinkin'
About my baby
It don't matter if you're
Black or white

I said if
You're thinkin' of
Being my baby
It don't matter if you're
Black or white

I said if
You're thinkin' of
Being my brother
It don't matter if you're
Black or white

Ooh, ooh
Yea, yea, yea now
Ooh, ooh
Yea, yea, yea now

It's black, it's white
It's tough for you to get by
It's black, it's white, whoo

It's black, it's white
It's tough for you to get by
It's black, it's white, whoo

.

Ja n'hi ha proudivendres, 26 de juny del 2009

Ets notícia. Som notícia.

El Punt. 24/06/2209


La premsa gironina reconeix la feina dels blocs i iniciatives al facebook que els oficialistes Quaderns de Sils amaguen de forma partidista tot i pagar-se amb diners municipals.
.

dijous, 25 de juny del 2009

Què passa amb el regidor de governació i el carrer del Nyap ?
Nyap !!!

les fotos que hem enviat i heu penjat al blog (gràcies !!!!!!) són d’avui dijous. Un camió de Consum aparcat damunt la vorera, vianants que no poden caminar per la vorera i un automòbil que se salta dues direccions prohibides. NO hem vist a la policia local actuant contra aquestes il·legalitats. Sí sabem d’una multa posada a la una de la matinada a un vehicle aparcat en sentit contrari. Ja ho haviem dit, el nyap urbanístic que van autoritzar genera ara un nyap de mobilitat intolerable.

trobareu les fotos aquí :

http://silsdelaselva.wordpress.com/2009/06/25/es-legal-el-que-passa-al-carrer-del-nyap/


anonimo

la policia local estaba en la curva de can companyó poniendo multas, y los mossos al lado de la gasolinera del nyap, lo he visto cuando iba a las 10 de la mañana a comprar a otro super de vidreres.


Pensaba que los mossos estaban allí para controlar las irregularidades de la movilidad por el nyap, pero veo que no era así. (debian estar tomando el fresco)


Y he deducido que los municipales están recaudando fondos para seguir pagando abogados y asesores externos.


Font: Sils, com més serem... comenteu allà.

.

Cap nen ni nena a peu: Volem transport escolar gratuït a Sils (perquè és servei vinculat al dret a l'educació)


Torna la lluita. Més informació a La Veu de Sils

.

diumenge, 21 de juny del 2009

És per això que van expulsar i amenaçar al Regidor Albert Miralles?


Publiquem un extracte de la intervenció al Ple del 18-J del POUM del Grup d'ICV que va acabar en encàndol per l'actuació i manifestacions públiques de l'alcalde, Martí Nogué, i el primer tinent d'alcalde i promotor de xalets en sòl no urbanitzable, Joan Cot:
El grup municipal ICV-EUiA-EPM considerem que en el procés de tramitació del POUM s’ha de garantir la màxima transparència i la màxima informació i participació de la ciutadania de Sils.
El grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils sol•licitem rebre una informació detallada de les modificacions que s’han realitzat del projecte inicial del POUM, aprovat al seu dia per majoria absoluta de CiU.
Segons explicacions de l’alcalde i de l’equip de l’arquitecte Sr Listosellas, hi ha un conjunt de modificacions en la nova proposta del POUM, que modifiquen el projecte inicial.
El nostre grup sol•licita informació de totes les modificacions realitzades sobre el projecte inicial:
1- totes les modificacions degudes a canvis legislatius i normatius, detallant-ne cada una de les normes i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.

2- totes les modificacions realitzades per acceptació parcial o total de les al•legacions presentades, detallant cada al•legació i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.

3- totes les modificacions que ha introduït el govern en minoria d’IdS, detallant cada una d’elles i la seva modificació corresponent sobre el projecte inicial.

4- Qualsevol altra modificació que s’hagi realitzat, explicitant la causa o qui l’ha proposat i detallant la modificació concreta sobre el projecte inicial.

Així mateix proposem que aquesta mateixa informació estigui disponible a la WEB municipal perquè qualsevol persona interessada hi pugui accedir.

És evident que aquesta informació que sol•licitem està disponible, des de fa temps, a les mans de l’equip de govern en minoria de IdS.
Volem joc clar i net en la tramitació del POUM, que tots els grups municipals i persones interessades tinguin la mateixa informació.
La resposta va ser: aquí tens l`expedient i t-ho busques.

Encara estem esperant aquesta informació que varem demanar. Seguim insistint.


La intervenció al complet a La Veu de Sils , Comentaris i més informació a Sils, com més serem... on es poden veure un parell de punts calents del POUM, als que des del consistori no se'ls vol donar gaire importància, tot i que fonts de l'ajuntament informen que són el que consideren clau determinats polítics locals d'IDS i CiU. cometeu allà.

.

Espais desnonats sobre la sega de Canyís: "Estassada inoportuna"


La setmana passada l'ajuntament de Sils va començar a estassar el canyissar de la sèquia de Sils (La Selva), en una longitut d'uns quants centenars de metres. Només la intervenció a títol particular d'un agent rural fora de servei va permetre que s'aturés aquesta actuació. El motiu de l'estassada era preparar el terreny per a dragar la sèquia, una actuació que es considera necessària per a evitar inundacions al poble de Sils. No entraré a valorar si el dragatge és o no necesssari, ja que això requereix d'estudis tècnics molt específics. Però en qualsevol cas, el que és clarament erroni és de fer-ho en plena època de reproducció de la fauna que viu en aquest espai natural protegit. Entre aquesta es troben espècies d'ocells protegits que tenen en el canyissar el seu hàbitat de cria i que en aquests moments tenen ous o pollets als nius. Amb l'actuació es fa fracassar la reproducció no només de les parelles que tenien el niu a la zona tallada, sinó probablement també d'altres que el tenien a prop i no toleren el pas de les màquines. Si les pluges fortes no arriben fins a l'octubre, no es pot esperar fins al setembre per fer l'estassada i el dragatge? Es podrà fer el dragatge sense afectar a la població de tortuga d'estany, una de les més importants de la península?
Més informació a:


http://silsdelaselva.wordpress.com/2009/06/13/vandalisme-institucional

Segons un document que se cita en aquesta web:


"Per determinacions legals, ja que l’Estany de Sils és un Espai d’Interès Natural i protegit per l’administració, les obres no es podien executar abans de l’agost i no més tard de novembre, període en què no s’altera el cicle natural de la fauna que viu i s’alimenta a la sèquia, segons el Departament de Medi Ambient".

.

dissabte, 20 de juny del 2009

IDS-PSC de Sils: Escàndol rera escàndol

Sumar, canviar, ser

ICV-EUiA Girona :"L'actuació del Martí Nogué és totalment reprovable"


ICV-EUiA demana explicacions a l'alcalde de Sils per haver expulsat el regidor Albert Miralles del ple

Els coordinadors de les comarques gironines d'ICV i d'EUiA, Enric Pardo i Jordi Còrdoba, respectivament, han adreçat una carta a l'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS-PM), en què li demanen explicacions per haver expulsat del ple de dimecres passat al regidor de la coalició Albert Miralles, quan s'estava debatent l'exposició pública de les modificacions del pla general de la població. Les coordinadores provincials d'ICV-EUiA denuncien la conducta de l'alcalde, ja que consideren que «vulnera el dret de qualsevol regidor, formi part del govern o de l'oposició, i en tant que representant polític escollit democràticament per una part dels ciutadans i ciutadanes, a sol·licitar tota la informació que consideri oportuna sobre tots els assumptes relacionats amb la gestió política del seu municipi». ICV-EUiA considera «totalment reprovable» l'acció d'expulsar un regidor d'un ple municipal, «òrgan de màxima representació política ciutadana», i per això exigeixen rebre explicacions sobre aquests fet.


Font: El Punt. Més informació i comentaris a Sils, com més serem... Escàndol al Ple 18-J

.

AMS, Com està el pati... :"L'Alcalde s'ha excedit en les seves funcions"

Silencs i Silenques, avui hem viscut al ple un fet tant insólit com antidemocràtic. L'Alcalde Martí Nogué, després d'una disputa verbal amb el regidor Albert Miralles, on val a dir que aquest regidor no l'ha faltat verbalment ni l'ha agredit verbalment ni naturalment de cap altre manera, el nostre alcalde ha avisat a la policia local i l'ha expulsat del ple !!!!

Davant la nostra sorpresa i amb el dubte que el nostre sentit comú ens diu que no pot ser legal que un alcalde expulsi del ple a regidors, hem preguntat al secretari si aquella actuació era legal. Ell s'ha limitat a dir que no entrava en discursions polítiques . Li hem reiterat la pregunta a la qual s'ha limitat a dir que no podia respondre res que no li demanés el propi alcalde. Després d'aquesta resposta, la resta de regidors de l'opocició ens hem aixecat i hem declarat que constés en acta que no continuavem el ple, ja que no estavem d'acord en l'actuació de l'alcalde i teniem dubtes seriosos de la legalitat del procediment. No cal dir que l`'actitut és absolutament antidemocràtica, ja podeu imaginar què pot passar si aquestes accions les féssin els alcaldes???Només caldria expulsar del ple a 2 o 3 regidors i aprovarien per majoria absoluta tots els temes que creguessin oportuns !!!!

Bé, ja veieu que els plens cada cop es posen més interessants.

És possible expulsar un regidor del ple, però la normativa diu les raons i com.
En concret, el RD 2568/86 de règim jurídic i funcionament, estableix:

Artículo 95.
1. El Alcalde o Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:
a. Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad.
b. Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.
c. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.
2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

Per tant, s'haurien de donar un d'aquests tres supòsits i l'expulsió es podria fer després del tercer advertiment.

Entenc que si no s'ha fet així l'Alcalde s'ha excedit en les seves facultats

.
Font: Bloc d'AMS. Més informació i comentaris: Escàndol al Ple del 18-J a Sils, com més serem....
.

divendres, 19 de juny del 2009

El fatxa-regidor del canyís va amenaçar amb donar "una patada als collons" al regidor Albert Miralles

Acusen a aquest promotor de xalets en sòl no urbanitzable, criador de perdius, bomber i tinent d'alcalde d'amenaçar i insultat públicament en el ple del 18-J


El promotor de xalet en sòl no urbanitzable, Sr. Joan Cot - tinent d'alcalde- i l'alcalde Martí Nogué, haurien injuriat i amenaçat al regidor silenc Albert Miralles, per voler posar transparència al nou POUM, mentre el secretari municipal amb negligència va deixar continuar el ple, sengons informen diferents blocs. per tal del conegut com POUM Nogué-Capdevila, fos aprovat inicialment.

Un espectacle lamentable que va deixar sol el grup d'IDS-PSC en un ple que va acabar sense els grups d'ICV, AMS i CiU i el públic present davant les males formes de l'alcalde, que no va donar cap explicació sobre el Nyap del canyís a l'Estany de Sils.

Ni l'alcalde ni el promotor tinent d'alcalde, encara no han dimitit, tor i haver estat notícia al mitjans de comunicació. (El Punt i Diari de Girona)

Molta més informació i comentaris sobre l'escàndol a: Sils, com més serem..

.

Dimissió -que no es pot aplaçar més - de l'Alcalde Nogué per antidemocràtic !!!!


Des del Bloc, Sils com més serem ens arriba el darrer episodi protagonitzat pel Nogué i el secretari municipal:Ens informen que durant el ple municipal extraordinari d’avui dijous, l’alcalde Nogué ha fet intervenir la policia per expulsar al regidor Miralles. Tot seguit la resta de regidors i regidores de l’oposició (ICV, AMS i CiU) han abandonat la sala en senyal de protesta per les formes de l’alcalde.

Immediatament tot el públic ha abandonat, voluntàriament, la sala. El Ple ha continuat com si fos una junta de govern: només amb la presència dels quatre membres d’IdS i del secretari, a més dels dos policies locals. De rerafons, el tema del POUM. Abans d’abandonar la sala, el regidor expulsat ha preguntat al secretari municipal si era tècnicament lícit que un alcalde expulsés a un regidor d’un ple, però el secretari s’ha negat a contestar, al·legant que ell no prenia part en qüestions polítiques. Continuarem informant.

.

Font: Sils, com més serem... "Escàndol al Ple municipal del 18-J" Comenteu allà.

.

dijous, 18 de juny del 2009

Extracte de Reflexions sobre la tramitació del POUM de Sils Vs. Honestedat


2006
"Entre tota la crítica que es va fer, un fet rellevant va ser quan el nostre grup IdS va demanar que durant el període d’informació pública, es fessin reunions setmanals per sectors del municipi per tal que arribés a tothom un tema tan rellevant com aquest. La resposta de l`Alcalde Sr. Rovira va ser no. "

"Val a dir que segons la rumorologia popular actual i també per paraules del senyor alcalde ( Sr. Rovira) que “ no volen tirar endavant cap actuació que els veïns rebutgin”, però veurem què succeeix.
"

Signant: Regidor a l'oposició, Sr. Martí Nogué (IDS-PSC)


2009


ICV-EUiA-EPM ple municipal POUM 18 juny 2009.

El 12 d`abril de 2008 el nostre grup varem presentar una instancia a l’Ajuntament de Sils en el que dèiem:
El grup municipal ICV-EUiA-EPM considerem que en el procés de tramitació del POUM s’ha de garantir la màxima transparència i la màxima informació i participació de la ciutadania de Sils.
El grup municipal ICV-EUiA-EPM de Sils sol•licitem rebre una informació detallada de les modificacions que s’han realitzat del projecte inicial del POUM, aprovat al seu dia per majoria absoluta de CiU.
Segons explicacions de l’alcalde i de l’equip de l’arquitecte Sr Listosellas, hi ha un conjunt de modificacions en la nova proposta del POUM, que modifiquen el projecte inicial.
El nostre grup sol•licita informació de totes les modificacions realitzades sobre el projecte inicial:
1- totes les modificacions degudes a canvis legislatius i normatius, detallant-ne cada una de les normes i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.
2- totes les modificacions realitzades per acceptació parcial o total de les al•legacions presentades, detallant cada al•legació i el canvi concret corresponent sobre el projecte inicial.
3- totes les modificacions que ha introduït el govern en minoria d’IdS, detallant cada una d’elles i la seva modificació corresponent sobre el projecte inicial.
4- Qualsevol altra modificació que s’hagi realitzat, explicitant la causa o qui l’ha proposat i detallant la modificació concreta sobre el projecte inicial.
Així mateix proposem que aquesta mateixa informació estigui disponible a la WEB municipal perquè qualsevol persona interessada hi pugui accedir.
És evident que aquesta informació que sol•licitem està disponible, des de fa temps, a les mans de l’equip de govern en minoria de IdS.
Volem joc clar i net en la tramitació del POUM, que tots els grups municipals i persones interessades tinguin la mateixa informació.
La resposta va ser: aquí tens l`expedient i t-ho busques.
Encara estem esperant aquesta informació que varem demanar. Seguim insistint.
Demanem i volem tota aquesta informació, pel nostre grup i per tota la ciutadania.

En data 9 de novembre del 2007, varem presentar una moció a l’ajuntament demanant la constitució d’un consell ciutadà del POUM, per garantir la participació de la ciutadania en un tema de tanta transcendència. Era un consell representatiu dels veïnats, de les associacions de veïns i veïnes, entitats, amb les funcions de consensuar el POUM, un POUM social i ambientalment sostenible.
La moció no va tenir èxit i no hem tingut en tot aquest temps, des de novembre de 2007, un consell social de participació activa en la redefinició del projecte inicial del POUM.
Seguim proposant la constitució d`un consell de participació ciutadana pel POUM.

En les eleccions municipals del 2007, en el programa “de govern” (no electoral) de IdS-PM es deia literalment:
Volem obrir l’Ajuntament a tots els silencs, escoltar-los i afavorir la màxima participació en la presa de decisions.
- FAREM consultes periòdiques reals i participatives sobre les actuacions importants a fer (POUM, projectes i obres que afectin a un nombre important de veïns, etc.)
Ara el nostre grup demana el mateix, la màxima participació en la presa de decisions i fer una consulta real en la important actuació del POUM.
Proposem una consulta popular o referèndum consultiu a tota la ciutadania de Sils, prèvia i que condicioni l`aprovació final del ple municipal del POUM.


Hi ha un document titulat Reflexions des de l’oposició IdS de Sils, sobre el POUM.
Aquest document està signat per Martí Nogué, abans de ser Alcalde. Diu el doc.
Entre tota la crítica que es va fer, un fet rellevant va ser quan el nostre grup IdS va demanar que durant el període d’informació pública, es fessin reunions setmanals per sectors del municipi per tal que arribés a tothom un tema tan rellevant com aquest. La resposta de l`Alcalde Sr. Rovira va ser no.
Ara que ets Alcalde, el nostre grup et demana el mateix:
Que durant el període d`informació publica es facin reunions setmanals per sectors del municipi, per veïnats.

Proposem que totes aquestes reunions estiguin obertes a la participació dels regidors i regidores que ho estimin convenient i puguin.

També deia el referit doc:
Val a dir que segons la rumorologia popular actual i també per paraules del senyor alcalde ( Sr. Rovira) que “ no volen tirar endavant cap actuació que els veïns rebutgin”, però veurem què succeeix.
Ara que ets tu l`alcalde et demanem el mateix:
Tiraràs endavant actuacions que els veïns rebutgin?


Preguntem si hi ha alguna raó que expliqui perquè la exposició publica ha d’acabar el 31 de juliol d`enguany. Creiem que no, per tant:
El nostre grup proposa que es prioritzi el procés participatiu per sobre del calendari marcat, i si cal que es pugui allargar el període d`informació pública per garantir la màxima participació ciutadana. El govern de CiU ho va fer.


En el segon punt de la proposta d`acord al ple es diu:
L`ajuntament difondrà la informació amb aquelles accions o instruments que possibilitin una major publicitat del Pla (POUM).
El nostre grup proposem de fer un ban municipal, i que es faci arribar a tots els domicilis de Sils.

Mentre duri el període d`informació pública, proposem que s`instal•li a la sala de plens, o altre lloc adient, una exposició permanent de la part gràfica i tota la documentació relativa al POUM i que sigui accessible a tota la ciutadania en hores de matí i tarda/vespre, de dilluns a divendres i dissabtes al matí.


A l`anterior procés d`informació pública i al•legacions, sota el govern de CiU, el projecte del POUM va estar disponible i podia ser consultat a la WEB municipal.
El nostre grup proposa que també l`actual projecte de POUM estigui publicat i disponible a la WEB municipal, tal i com ho preveu la llei d`urbanisme.

Signat: Grup Municipal d'ICV


.

dimecres, 17 de juny del 2009

Carta oberta d'en Ramon Tremosa


Benvolgudes amigues i benvolguts amics del Facebook,

Encara porto una ressaca física i mental notable, però tinc una bona sensació de que hem fet un bon resultat a les eleccions europeus. És per això que vull agrair-vos el vostre suport i els vostres suggeriments rebuts en els darrers mesos per mitjà del Facebook.

Aquestes eleccions no eren gens fàcils: abstenció creixent i diferencial catalana, bipartidisme espanyol excloent i barroer, campanya bruta Psoe-Pp que allunya els ciutadans de la política, especialment els més il·lustrats (que són en molts casos els més catalanistes), circumscripció electoral única espanyola que dificultava la presència dels partits nacionalistes (a la jacobina França, Sarkozy, ha regionalitzat les eleccions, per tal d’acostar els eurodiputats als ciutadans)...

I també complicava molt aquestes eleccions el fet que al davant teníem quatre molt bons candidats al Parlament Europeu, en tots els casos força millors que els seus respectius caps de llista al Parlament de Catalunya: l’Oriol Junqueras, brillant historiador mediàtic i conferenciant excel·lent, ha fet una bona campanya, salvant a Esquerra d'un "match-ball" i d'una caiguda electoral encara més gran. En Raül Romeva ha estat un dels diputats més actius del Parlament Europeu en els darrers cinc anys i ha salvat ICV d'una caiguda electoral encara més gran. En Vidal-Quadras porta 20 anys en primera línia política i és el rei de la ironia política en campanya, havent engolit quasi tot l'espai als Ciutadans i a la Rosa Díez a Catalunya (i tot i això el PPC ha perdut 25.000 vots en comparació amb el 2004, en contrast amb el fort creixement del PP en altres llocs). I la Maria Badia donava una imatge i un aire d'utilitat nòrdica i de primera ministra d'Islàndia eficaç, molt allunyada de la ineficiència del president Montilla, que està més a prop de la barroeria de la Maleni que d’un socialdemòcrata centreeuropeu. Per cert, quin discurs tan arrogant i irritat va fer Montilla a TV3 poc abans de les deu de la nit el dia de les eleccions, tan poc institucional i amenaçador -"no hi haurà retorn al passat!"-, com ho diria, un discurs... soviètic!! ;-). En aquest context, tot pensant que jo fa tot just cinc mesos que vaig ser proposat com a candidat i que els meus inicis, al mes de gener d'enguany, no van ser precisament fàcils, fa que estigui particularment satisfet des del punt de vista personal.

L'experiència electoral ha esta fantàstica i no cal dir que estic especialment agraït a tota la gent de CiU per la llibertat que he tingut, de cara a preparar el programa electoral, els missatges i els spots, els discursos, els mítings i els debats. Em sembla que molt pocs candidats independents han tingut aquesta sort.

Penso seguir fent servir el Facebook des de Brussel·les a partir de la constitució del Parlament Europeu, a mitjans de juliol, per estar en comunicació amb tots vosaltres. Moltes gràcies una vegada més i fins aviat.

Ben cordialment,

Ramon Tremosa i Balcells

.

dimarts, 16 de juny del 2009

El Nyap a l'Estany de Sils amb el canyís, confirmat."Per determinacions legals, ja que l’Estany de Sils és un Espai d’Interès Natural i protegit per l’administració, les obres no es podien executar abans de l’agost i no més tard de novembre, període en què no s’altera el cicle natural de la fauna que viu i s’alimenta a la sèquia, segons el Departament de Medi Ambient"

Extracte de Bloc de l'Estany de Sils. Tota la informació i comentaris.

Més sobre la tallada de canyís

.

dilluns, 15 de juny del 2009

Robatoris a Sils


Uns lladres van entrar ahir a la matinada en una nau del polígon industrial Bosc d'en Cuca de Sils i després d'inutilitzar l'alarma i les càmeres de seguretat van carregar dos camions amb vuit tones de coure. Un dels vehicles era de la mateixa empresa i l'altre, dels lladres. Els assaltants van accedir al recinte de quatre naus més de la zona, però sembla que només van regirar els patis. Ahir la policia intentava posar-se en contacte amb els propietaris dels negocis perquè fessin inventari i comprovessin si els faltava alguna cosa. Fa just una setmana també van robar un tràiler ple de coure a prop d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra de Girona.


Font: El Punt

.

diumenge, 14 de juny del 2009

Bloc de l'Estany de Sils: "La tallada de canyís"
En la primera imatge, vehicle de l'Escola Taller de la Selva, entitat que realitza tasques d'eliminació de vegetació sobre la mota de la llacuna permanent i altres zones de l'Estany setmanalment.
En les imatges següents, efectes de la tallada de canyís. A la zona hi havia, com a mínim, set nius de ràlid (polla d'aigua o rascló) que s'han perdut, a més de desenes de nius de rossinyol bord, balquer i boscarla de canyar.
Com afectarà a la resta d'espècies la supressió de l'efecte barrera que exercia aquesta tanca de vegetació natural?
Quins són els efectes dels treballs continuats en zona de nidificació i en plena època reproductora? Haurem perdut aquesta temporada algunes espècies emblemàtiques i protegides que en temporades anteriors havien triat aquesta zona com a àrea de nidificació?
Si aquesta és la sensació que donen les administracions, perquè hem d'esperar respecte del públic en general cap a aquest espai natural?
La majoria de la gent respecta un entorn que es conserva de la forma més íntegra i natural possible. Si la percepció és la de que aqui tot s'hi val i que no cal respecte, la pilota cada cop és fa més gran, fins arribar a la pèrdua de gran part dels valors naturals que algun dia van identificar l'espai i pels quals se'n va decidir protegir-lo.
Cal seny, diàleg i raonament. La tallada de canyís significa una pèrdua d'hàbitat indiscutible, no només per la temporada de nidificació sinó també per al proper hivern, però si s'hagués fet només dues o tres setmanes més tard, l'impacte més immediat hauria estat molt menor.
.

Font i Comentaris al Bloc de l'Estany a Sils, de l'Alfons-Delgado-Garcia.

.

Sils sega el canyís de la séquia dels estanys per netejar-la aquest agost

Foto: Bloc de l'Estany de Sils, dies abans de l'actuació


ICV denuncia que això es realitzi en un espai protegit en l'època de reproducció i nidificació


SILS MARTÍ SANTIAGO
Membres de la brigada municipal treballaven dimecres, 10 de juny, en la sega d'una part del canyís que hi ha a la séquia que voreja el PEIN dels Estanys de Sils per preparar la neteja que l'Agència Catalana de l'Aigua realitzarà el proper mes d'agost.
L'agrupació local d'ICV ha denunciat aquest fet perquè considera que afecta directament a l'espai protegit i és una actuació "fora de tota lògica". De fet, el portaveu dels ecosocialistes silencs, Albert Miralles, considera una "manca de respecte a l'entorn natural" els treballs de dalla duts a terme. Apunta que el canyís, en aquest temps, és necessari per "rebre la nidificació de les aus" i també té una funció "de filtre i regenerador de les aigües de la séquia". Considera, a més, que és un element de dissuasió d'animals depredadors, "com per exemple els gossos", que podrien menjar-se els pollets o altres espècies.
L'alcalde de la població, Martí Nogué (IdS), assegura que aquests treballs estan acordats amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). "Està previst que l'1 d'agost es netegi la séquia", afirma Nogué. Explica que la sega del canyís es produeix perquè els operaris de l'ACA puguin treure les tortugues que habiten en aquest medi i procedir al drenatge de l'aigua. L'actuació anirà encaminada a netejar els sediments que s'han dipositat al reg al llarg dels 21 anys que no s'ha netejat. Un cop finalitzat el drenatge es retornaran els quelonis a l'aigua.
Nogué considera injustificades les crítiques a aquesta actuació, doncs diu que actualment "hi ha perill que s'inundi una part de Sils, com va passar fa més de 20 anys", si es produeixen pluges intenses. "S'ha de preservar tot, però primer la integritat física de les persones", matisa.
El batlle exposa que aquests treballs de sega no s'aniran repetint anualment, sinó que responen exclusivament al pacte establert amb l'ACA per sanejar la séquia. En un principi, el drenatge de l'aigua s'havia d'haver realitzat l'estiu de 2007 però va haver-se de realitzar un estudi tècnic sobre la profunditat de l'espai i el volum de sediments que hi havia. Això va endarrerir un any els treballs que, finalment, tampoc van poder-se realitzar el 2008. És per això que ara es duran a terme amb la intenció de deixar solucionat el problema. Fins i tot, el colector que recull les aigües pluvials està afectat pels pòsits assentats al reg.
Malgrat tot, els ecosocialistes consideren que aquest any està resultant nefast per a la reproducció dels ocells aquàtics a l'estany. Subscriuen que la tallada de canyís haurà destruït nius i refugis de fauna i fet desaparèixer "una zona de refugi i alimentació per al proper hiver" d'algunes espècies que habiten en aquest ecosistema.
Per als representants d'ICV, aquesta sega atempta contra el funcionament de l'ecosistema perquè n'altera els processos naturals que s'hi generen. A més, convenen en afirmar que s'ha de treballar en reforçar els valors d'aquest espai natural pel que fa a la fauna i la flora, així com també des d'un punt de vista cultural.
.
Font: Diari de Girona. Més informació Bloc de lEstany de Sils de l'Alfons Delgado-Garcia, La Veu de Sils i Sils, com més serem...


.

dissabte, 13 de juny del 2009

Aigua de Vallcanera: Moció d'honestedat.


MOCIO PRESENTADA AVUI, 13 DE JUNY 2009 , AMB Nº 2001 DE REGISTRE D`ENTRADA

MOCIÓ ICV-EUiA-EPM
PLE EXTRAORDINARI I URGENT
Vallcanera. Contracte amb Abastaments d`Aigua del Tordera SL.

ICV-EUiA-EPM demana la celebració d`un ple extraordinari i urgent, abans de final del mes de Juny, per evitar els efectes que expliquem a continuació.

Considerem nul a tots els efectes el contracte “La prorroga del contracte de subministrament privat d`aigua potable a la urbanització Vallcanera Park del municipi de Sils”, de 3 de setembre de 2008.
En aquest cas, la nulitat d`aquest contracte posaria en vigor l`anterior contracte amb Abastaments d`Aigua del Tordera SL., de data de 18 d`abril de 2005, on s`estableix que, “una vegada finalitzat aquest periode de temps (del contracte) el present contracte quedarà automaticament prorrogat per succesius periodes d`un any, excepte en el cas que qualsevol de les parts atorgants comuniqui a l `latre la seva voluntat en contra amb sis mesos d`antelacio al venciment contractual o, si s`escau, de qualsevol de les prorrogues”.

L`asemblea general ordinaria de l`entitat urbanística de conservació i manteniment de la urbanització Vallcanera Park es va convocar i celebrar el 30 d`agost del 2008, amb un unic punt a votació: “Accepta la proposta, presentada per la la junta directiva, per la disolució de l`entitat urbanística de conservació i manteniment de la urbanització Vallcanera, i conseqüent recepció per part de l `Ajuntament de Sils i creació de la junta liquidadora per tal de finalitzar els tramits necessaris d`acord amb els estatuts i les normes i reglaments urbanistics?” Es podia votar si o no. El resultat va ser “si”, tal i com está degudament documentat a l`acta de la sessió.

Queda clar per tant, que l`entitat queda disolta a tots els efectes el dia 30 d`agost, excepte pels tramits de la liquidació. Queda clar també per que en l`acord de ple extraordinari de 15 d`octubre del 2008, es vota per unanimitat de tots el grups municipals: “Estimar la petició sol•licitada per l`entitat urbanística de conservació i manteniment de Vallcanera Park de data 30 d`agost de 2008, rebent de forma definitiva la gestio dels serveis del poligon d`actuació de Vallcanera Park, ...”

El contracte “La prorroga del contracte de subministrament privat d`aigua potable a la urbanització Vallcanera Park del municipi de Sils” està signat amb data 3 de setembre del 2008, pel que entenem que aquesta és una raó suficient per considerar que és un contracte nul, signat per part de l`entitat per algu que llavors no tenía competencies per fer-ho. A més a més, en el mateix contracte es diu, en el punt c dels Manifesten, que aquest contracte es fa “en virtut de l`acord adoptat per l`assemblea general en sessió de data 30 d`agost de 2008, amb la majoria que requereix la llei”. Ja ha quedat clar quin era l`unic punt de l`ordre del dia de l`assemblea general del dia 30 i quin era l`unic punt a votació.

ICV-EUiA-EPM proposa al ple el seguent acord:

1.- Denunciar el contracte “La prorroga del contracte de subministrament privat d`aigua potable a la urbanització Vallcanera Park del municipi de Sils”, de 3 de setembre, signat amb Abastaments d`Aigua del Tordera SL.
2.- Comunicar-ho a la dita empresa amb caracter d`urgència, als efectes previstos al contracte i per evitar la prorroga automàtica a que fa referència el contracte anterior.
3.- Iniciar els tramits per un nou concurs públic, en sustitucio del actual i anterior contracte amb Abastaments d`Aigua del Tordera SL.Sils, 12 de juny del 2008

Albert Miralles Güell, portaveu grup municipal.


Sense transparència ni participació al POUM Nogué-Capdevila


El que va prometre IDS-PSC-PSOE de Sils:

- FAREM consultes periòdiques reals i participatives sobre les actuacions importants a fer (POUM, projectes i obres que afectin a un nombre important de veïns, etc.)

Bé, també van prometre canvi… i tenim Nyap.
.

.

El Bloc Sils, com més serem... s'avança al web municipal i es confirma el ple i els seus assumptes (nyap, dimissió i POUM) Comenteu allà.


.

Llegiu i cometeu també:

.

divendres, 12 de juny del 2009

No va voler aprovar el POUM Nogué-Capdevila en nom de Convergència, i plega


Després d'En Rovira, plega en Josep Ribas.


Fonts properes al Bloc - que tard o d'hora aconseguiran un informe de l'arquitecte municipal que va donar lloc a un recurs d'alçada tant pel seu contingut com per la manca de rigor gramatical "Hi ha escrits als blocs de Sils, sense tantes faltes", manifesten- asseguren que el Regidor Josep Ribas es va negar en les reunions de grup municipal a donar suport a un POUM on "els màxims beneficiats són les famílies Nogué i Capadevila en nom del socialisme i el catalanisme, i això va contra els meus principis, ja em vau enredar prou amb el Nyap del collons...", hauria arribat a afirmar el Sr. Ribas.

Al proper ple, CiU Sils i IDS-PSC-PSOE aprovaran el nou POUM, que preveu una revalorització dels solars propietat de l'alcalde actual (PSC-IDS) i l'ex-regidor d'urbanisme (CiU) amb la negativa d'AMS i ICV.

La regidora independentista, Maria Josep Lòpez, ha afirmat, segons altres fonts, que en tot aquest assumpte del POUM "veiem un greu problema de formes" i ICV plantejarà comparatives sobre densitats d'eficicació a la fàbrica del que serà nou regidor que de nou pagarem entre tots i totes els silencs i silenques.

.

dijous, 11 de juny del 2009

Inauguració Espai Jove i Centre Cultural de Riudarenes


El proper diumenge 14 de juny s'obriran les portes a dos quarts de dotze.

Després d'una curta espera, el nou Casal Cultural i Espai Jove Riuesplet s'inaugurarà el proper diumenge. Aquest nou espai ciutadà de Riudarenes neix amb la vocació de ser un nou punt de trobada al poble, i especialment al jovent. Lloc: Carrer Segadors, Riudarenes


Riudarenes, sí canvia !
.

La Llotja s´omple de visitants el cap de setmana


La Llotja de Sils es va omplir de gom a gom tot el cap de setmana, en la que s'ha convertit en una de les fires del motor clàssic que fa més anys que se celebra a l'Estat espanyol. La mostra, que va durar dos dies, estava ubicada als antics terrenys de maniobres de l'estació de tren de Sils i és una de les més conegudes d'aquest estil a l'Estat. Els visitants van gaudir de la fira de motos i cotxes antics, exposicions, col·leccionistes i venda de recanvis.


Font: Diari de Girona (11/06/09)
.

dimecres, 10 de juny del 2009

Mossos i MAT a Osona


ACN/DDG Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha reobert per segon dia consecutiu el pas de camions i excavadores fins al punt on s'ha de construir la torre 39 de la línia de Molt Alta Tensió (MAT), al terme de Sant Martí de Centelles (Osona). Quatre membres del col·lectiu Nova Energia que des de fa mesos fa accions de resistència pacífica a l'execució de les obres per mostrar l'oposició al projecte han intentat frenar els treballs posant-se davant dels camions i les excavadores. Els membres de Nova Energia han estat arrossegats pels agents per facilitar el pas de la maquinaria. L'acció es repetirà els propers dies. Nova Energia segueix demanant un 'debat públic' sobre la necessitat d'aquesta línia elèctrica.

Martí Olivella, de Nova Energia, diu que el col·lectiu demana que en el cas concret de la torre 39 es mostri l'autorització de l'obra conjuntament amb l'estudi d'impacte ambiental que requeria la construcció de la torre. Segons aquest col·lectiu aquesta és una de la vintena torres de tota la línia elèctrica que la seva construcció es va posposar perquè requeria d'aquesta autorització. Nova Energia va presentar al·legacions a la construcció de la torre que, segons Olivella, encara no han tingut cap resposta.

Nova Energia demana 'un debat públic' sobre la necessitat 'real' d'aquesta línia elèctrica i de l'actual model energètic. També demana que no s'executi la seva construcció fins que s'hagin resolt les diferents sentències en les que el Tribunal Suprem s'ha de pronunciar sobre diferents aspectes d'aquest projecte energètic.Font: Diari de Girona

.

dimarts, 9 de juny del 2009

Torna en Capdevila ? ( o la reacció del Sils antic...)

L'ex-tinent d'alcalde i ex-regidor d'Urbanisme Marc Capdevila (CiU-Sils), de festa.Fonts del Bloc informen de la dimissió del regidor Josep Ribas (CiU) i la tornada l'ex-regidor i ex-tinent d'alcalde d'Urbanisme, Marc Capdevila.

Aquest regidor que es va fer popular, per defensar els pisos de l'Ajuntament i un urbanisme agressiu per Sils amb el polèmic POUM-Rovira, la primera llicència del Nyap que despres ha continuat IDS-PSC, i està vinculat a una illa que afirmen guanyarà molta edificabilitat segons el nou POUM que estan pactant en secret CiU i IDS on està ubicada la fàbrica d'embotits de la seva família. Es dóna la circumnstància que les parcel.les de l'actual alcalde, Martí Nogué a Mallorquines, també veuran augmentada la seva edificabilitat.

A Capdevila se'l considera, políticament, a les ordres d'ex-alcalde Rovira i del secretari municipal. Les seves relacions amb AMS i ICV són pèssimes. Fa un any també va haver pressions sobre la Regidora convergent Margarida Roca, per forçr l'entrada d'en Marc Capdevila al consistori.

Al seu facebook té penjat divers material gràfic. Entre altres la foto que publiquem.
.

Vigilants de Sils pro-Nyap i antiveïns i veïnes ?
El supermercat de la discòrdia, el polèmic Nyap, arrossega també al cos de vigilants de Sils:


Nyap !!! (16:40:50) :

Doncs mentre de dia en aquest carrer els camions que descarreguen a Consum fan coses com aquestes que es veuen al vídeo del youtube, de matinada i amb nocturnitat un agent de la plantilla de la policia local posa una multa a una veïna només per tenir el cotxe estacionat en sentit contrari al de la circulació del carrer.

Es diu que hi ha un pacte (?) per no posar multes de dia en aquesta zona: fins quan?, en benefici de qui?, ¿fins quan l’autoritat tolerarà aquest ús privat i presumptament il·legal que els camions de Consum fan del carrer Bastiments?

I la culpa no és del camioner, sinó dels que van autoritzar aquest Nyap urbanístic, els mateixos que fa uns dies han autoritzat l’aplicació del pla de “millora” de la mobilitat viària al nucli urbà. Aquests que van pintar de color gris el carrer Bastiments, en el plànol, i li van posar una estranya ratlla verda al mig:

http://silsdelaselva.files.wordpress.com/2009/04/260.jpg

I la culpa és també de Consum.
Aquestes maniobres il·legals dels camions que treballen per Consum són intolerables.


.


.

diumenge, 7 de juny del 2009

Fort càstig a IDS-PSC a Sils, que passa a segona força, i només ICV i CiU creixen


Font: MIE
.

CiU arrassa a Riudarenes


Font: MIE
.

7-J, Nit de resultats i valoracions


Riudarenes, 18 h: La participació és del 27 % i disminueix un 2,5 % respecte el 2004


Sils 18:00 h: La participació baixa més de 4 punts respecte el 2004 amb un 20,33 %


Riudarenes: Puja la participació un 1,49 % respecte el 2004.

Font: Ministeri Interior Espanyol
.

La participació a les Europees baixa més d'un 2% respecte el 2004 i se situa al 14,53 % a Sils
.

dissabte, 6 de juny del 2009

Nyap: Vídeo III

.

Comentaris: Nyap de Sils on podreu veure que la colla d'IDS i CiU menteixen afirmant que els treballadors i treballadores del Supermercat pateixen insults per part dels propis consumidors i consumidores del polècmic Nyap d'arquitectura irregular tot i les jugades de l'Ajunatement. Tot pelgat es tan increïble com cert.

.

Sí a la llotja: No al Nyap.


“Serà l’edició més gran i completa de la història de la Llotja de Sils, i això que portem 31 anys en actiu”, assegura Salvador Claret, el reconegut col leccionista impulsor de la Llotja de l’Automòbil i la Motocicleta Antiga de Sils, que aquest cap de setmana, 6 i 7 de juny, celebrarà la seva major concentració en quant a xifres es refereix, el que li fa batre rècords.


Més i Font: internet

.

7-J: Another Europe is possible, un altre Sils (sense Nyaps) també.
ACTE ELECTORAL CELEBRAT AVUI A SILS, AMB MÉS DE QUARANTA PERSONES ASSISTENTS/ES A UN ACTE D'ICV-EUiA- PSUC-ViU.
.

dimecres, 3 de juny del 2009

Trobada de joves a Can Fornaca
Data: dissabte, 6 / juny / 2009
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: La Masia -Sala polivalent de Can Fornaca- (Riudarenes)
Adreça: Can Fornaca, 1
Ciutat/Poble: Riudarenas, Catalunya.
Més informació:

Telèfon: 972843608
Correu electrònic: pllauger@selva.cat


El proper dissabte 6 de juny al vespre farem una nova trobada de Joves de Can Fornaca (Riudarenes). Aquesta reunió ens servirà per trobar-nos de nou i compartir una estona comuna on s'explicaran diversos temes d'actualitat.


+La Borsa de Treball Jove

+La Sortida a Port Aventura de l'Estiu

+I les activitats Estiu Jove 2009

.

Grup "Santa Coloma de Farners" al facebook


Honestedat

Albert Miralles
.