dimecres, 24 de febrer del 2010

ICV porta al Síndic de Greuges el trànsit a l´entorn del Consum

Denúncia que alguns camions circulen en direcció contrària i incompleixen les normatives municipals


MARTÍ SANTIAGO

La polèmica que envolta el supermercat Consum, a Sils -anomenat Nyap pels veïns-, encara segueix generant brases. La darrera guspira l'ha encès la formació d'ICV qui va enviar, el passat 8 de febrer, un escrit al Síndic de Greuges per tal que intervingui "per fer complir la mobilitat en el procés de càrrega i descàrrega del supermercat Consum, segons el que estableix la Diligència aprovada per l'Ajuntament de Sils en sessió del 16 de març de 2009".
L'escrit es produeix dos dies després que la formació sol·licités a l'Ajuntament exactament el mateix.
La formació ecosocialista assegura que els veïns del carrer Bastiment, han informat que s'està incomplint la diligènca municipal tant pel que fa a l'horari de càrrega i descàrrega com també la zona de maniobra. Els residents expliquen que els camions, en alguna ocasió, fan marxa enrera més de 50 metres envaint el carrer Països Catalans o circulant en direcció prohibida pel carrer Bastiments "per evitar fer la maniobra dins el supermercat" quan l'aparcament està ocupant per clients.
Per totes aquestes raons, ICV demana a l'alcalde, Martí Nogué (IdS) que informi si ha instat a l'empresa a fer les maniobres de càrrega i descàrrega de la manera contemplada en la diligència municipal. També exigeix saber si Nogué ha informat als agents municipals sobre l'aprovació d'aquesta diligència i n'ha exigit el seu compliment.
A banda d'aquestes qüestions, la formació vol que ser informada de si s'ha obert algun expedient o s'han produït infraccions respecte algun d'aquests fets. Així mateix reclama al govern que es pronunciï sobre quina serà la seva postura d'ara endavant si, mitjançant l'escrit presentant a l'Ajuntament i l'enviat al síndic, és coneixedor d'aquesta situació.
.
Diari de Girona
.
Veïns:

Des de l’ajuntament es van haver d’inventar aquest plànol de “mobilitat” (!) i ni això volen respectar:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvwh2weXJUsh1mtIDT14CKFT4qCxyOMkbrMgrJhiATXqiWbwvz5D3o9y8_NtBppSBjR49tQSrNguiQCHWtklkdeecC7Fssx1mYUpTu00Ot_rkSsW1FUVUpG7N8tZa3wwZv5pqZqQ/s1600-h/planolcamionsllicenciacomer.jpg

http://silsdelaselva.files.wordpress.com/2010/02/planolcamionsllicenciacomer.jpg

Serveis tècnics locals, polítics de CiU i IdS, comissió d’urbanisme de Girona, assessors i advocats externs…

Aquí sembla que tot acaba colant: és la llei del més fort, la llei dels fets urbanístics consumats, xanxullos de legalització i feta la llei feta la trampa, i el cansament de la gent que flipa quan veu d’aprop com funcionen les coses.

Amb la col·laboració total de l’arquitecte municipal i dels dos darrers alcaldes ( i les respectives juntes de govern), la propietat va edificar una nau industrial i un moll de mercaderies “arrambats brutalment” contra un carrer amb veïns i ara els camions han de maniobrar com poden en un carrer públic que forma part d’aquest barri residencial.

I així tenen més espai per al seu pati interior i més espai per a crear una segona superfície comercial (o un tanatori?):

http://silsdelaselva.files.wordpress.com/2009/02/126.jpg

Bon dia

.
Font: Comentari a Sils, com més serem...
.

divendres, 19 de febrer del 2010

Alumnes de l'Institut de Sils al Bloc de l'Alfons Delgado-Garcia

He tingut la grata sorpresa de trobar un bon recull de comentaris recents al blog. En primer lloc agrair tots els elogis i bones paraules que ha rebut el blog, i encoratjar-vos a donar un pas més i continuar aprenent i descobrint nous aspectes sobre aquest espai natural tan envejable que teniu. Sou joves científics (no en dubteu !) i ara és el moment d’aprofitar l’oportunitat que teniu per tal de conèixer i donar a conèixer als altres els valors naturals de l’Estany i de la natura que ens és més propera.
.
.

dimarts, 16 de febrer del 2010

Albert Miralles: Transparència. Nogué: Secretisme

PLE EXTRAORDINARI PRESSUPOSTOS 2010 - DIVENDRES 19 DE FEBRER A LES 19 HORES

ICV-EUiA-EPM - BREU ANALISI INICIAL

ICV-EUiA-EPM de Sils va sol•licitar la següent informació a l’Ajuntament, el dia 11 de Febrer, que no va rebre, per la negativa de l’Alcalde a facilitar-la:

- La liquidació complerta de 2009, enviada a la Sindicatura de Comptes.
- Informe interventor, sobre el Romanent de Tresoreria, a 31.12.2009; (de la liquidació) i desglossament Romanent de Tresoreria Afectat i Despeses Generals.
- Informe interventor del saldo del compte 409 (Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost; factures 2009 que es preveuen pagar amb crèdit pressupostari del 2010.
- Document Bases Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Sils vigent pel pressupost 2010, data i acta aprovació; segons RD 500/1990.

Alguns comentaris sobre el projecte de pressupostos 2010 presentats per l’Alcalde en diverses reunions amb els grups municipals:

Dels pressupostos de 2009, hi ha previst un augment en els de 2010 de 1000000 d’euros en els ingressos, de 4.235.210 a 5.246.429€, creix un 23.87%.

Creix el capítol 1 d’impostos directes, un 21,712%, fins a 2.260.935€, bàsicament per la incorporació del IBI, per la sentencia de l’autopista, que són 355.935 €.
Es redueix el capítol 2 d’impostos indirectes, de 300.000 a 150.000€. El ICIO (Impost sobre construccions, instal•lacions i obres) es redueix un 50%. La retallada continua sent poc realista, tenint en compte la liquidació del 2009, que front els 300.000€ inicials hi han hagut tant sols 9.530€ de drets reconeguts i només 1.453 de recaptació neta.
Creix el capítol 3 de taxes, preus públics i altres ingressos, un 27,85%, quasi bé un 30%, fins a 952.400€. La liquidació del 2009 ens diu que sobre els 744.896€ pressupostats l’any passat hi han hagut 849.364€ de drets reconeguts, amb 661.682€ de recaptació neta i 187.682€ de deutes pendents de cobrament. Aquestes dades nomes es poden explicar, pel fort augment de taxes i impostos municipals de 2009, d’un 4% i un 5% en el preu de l’aigua, quan la inflació real va ser del 0.8% a finals d’any. Hi ha hagut un fort increment de la partida precisament en un any de forta crisi econòmica amb moltes persones a l’atur en la nostra localitat.
Capítol 4 de transferències corrents, creix per l’aportació del “PLAN ZP – 2”, en 105.074€., passant de 744.896€ a 952.400€.
El capítol 5 d’ingressos patrimonials es redueix el 10%, quedant en 105.945€.
El capítol 7 transferencies de capital creix de 31.707€ a 500.753€, un 1.479%.
Gaire bé tot l’augment es justifica amb la partida de 436.746 € de SOREA, empresa concessionària de l’aigua, pel finançament de la construcció d’una conducció d’aigua de la dessaladora de la Tordera fins a Sta. Coloma de Farners. És un projecte de l’ACA, que córrer amb el 50% de la inversió i vol fer pagar l’altre 50% als municipis que vulguin rebre aquesta conducció.

Les partides de despeses previstes pel 2010 creixen en el capítol 1, despeses de personal, de 1.443.381€ a 1.568.234€, un 8,65%.
El capítol 2 de despeses corrents, en bens i serveis, passen de 1.759.939€ a 1.931.854€, creix un 9.76%.
El capítol 3 de despeses financeres es redueix, de 1110.189€ A 91.238€, un 17.19%.
El capítol 4 de transferències corrents passa de 500.942€ a 521.579€, creix un 4.12%. A destacar la dotació de 60.000€ per la redacció de projectes i de 63.000€, per l’adjudicació del local xamfrà avinguda. Costa Brava i Jacint Verdaguer.
El capítol 6 d’inversions reals creix de 172.995€ a 368.277€, un 112%, pel soterrament del pas de l’estació – conveni ADIF de 60.000€ i per 436.746€ l’empresa concessionària aigua SOREA.
El capítol 7 de transferències de capital queda amb 496.746€.
El capítol 9 d’actius financers passa de 247.761€ a 268.498€, creix 8.37%.

La plantilla orgànica 2010 es vol augmentar en dos educadores per la Llar, una de les dos condicionada al nombre de matriculacions de nadons.
També, promocionar una plaça d’Auxiliar Administratiu/va a Oficial Administratiu/va, amortitzant la plaça d’auxiliar.
Promocionar una plaça de peó de la brigada a Cap de la brigada, sense amortitzar la plaça de peó.

Subvencions entitats 2010, en general es manté l’import del 2009.
La partida a entitats i associacions culturals es redueix, de 210.404€ de 2009 a 206.746€ al 2010.
Mentre, que la major partida, per l’associació organitzadora de festes i activitats a Sils, es manté igual – 106.730.
Es redueixen les partides d’educació, i creixen algunes que semblen destinades a fer mes festes.
La partida per a entitats urbanístiques es manté igual, a 21.531€, igual que la partida de subvencions a empreses privades a 1.243€.
Creix la partida de subvencions a entitats i associacions esportives, amb dues novetats, el club petanca Sils i el club esportiu Sils, de 46.150€ a 47.647€. Es manté igual la partida a subvencions d’entitats i associacions, a 1.350€.

El nivell d’endeutament a efectes d’autoritzacions:
62.27% < 110%, a 1 de gener 2010 i 55.52% < 110%, a 31 de desembre 2010.
.
La Veu de Sils
.

dilluns, 15 de febrer del 2010

L'esquerra abertzale decideix renunciar a la violència


L'esquerra abertzale s'ha reunit aquest cap de setmana per concloure el debat intern que s'ha anat produint en els darrers mesos. Les bases han acabat ratificant la resolució 'Zutik Euskal Herria' en què aposten pel procés democràtic i reiteren el seu compromís amb l'ús de les vies i mitjans polítics i democràtics advocant per l'acumulació de forces, en el que significa, a la pràctica, la renúncia política a la violència. En aquest sentit, fan una crida a les forces 'progressistes, democràtiques i populars' perquè uneixin esforços per convertir el procés en irreversible.


L'esquerra abertzale ha reunit aquest cap de setmana a les assemblees territorials d'Àlaba, Biscaia, Guipúscoa i Nafarroa, prop de 600 militants independentistes en representació dels més de 270 pobles en els quals ha dut a terme el seu procés de debat al llarg dels últims mesos. Mitjançant aquestes assemblees l'Esquerra ha donat per conclòs el debat en el qual ha definit i decidit la seva estratègia política.

En aquestes trobades la militància ha analitzat la situació política d'Euskal Herria i s'ha valorat el procés de debat després del qual s'ha definit la planificació política d'EA per al 2010. També, les assemblees han ratificat la resolució 'Zutik Euskal Herria', que recull les conclusions del debat i l'aposta política de l'esquerra abertzale.

Els continguts més destacables d'aquesta resolució són que la fase política a la qual es dirigeix Euskal Herria és la de canvi polític, per mitjà del 'Procés Democràtic'. És a dir, 'una vegada creades les condicions del canvi, arriba l'hora de realitzar-lo'. Per tant, l'objectiu d'aquesta fase és portar a terme aquest canvi polític, 'assolint el marc democràtic que ofereixi les suficients bases perquè tots els projectes polítics siguin defensables i materializables en el nostre país', apunten, afegint que 'arribant així una pau estable i duradora per a Euskal Herria'. Assumir l'aposta de materialitzar-lo 'ha exigit i exigeix canvis també en nosaltres mateixos'.

Constaten l'oportunitat d'un 'canvi polític veritable', de superar el cicle actual i obrir-ne 'un altre de democràtic', es troba 'oberta de bat a bat'. Per tant, 'ara el desafiament' consisteix en 'creuar aquesta porta oberta després de dècades de lluita i treball i efectuar el canvi polític'. 'Hi ha suficients condicions polítiques i socials per a això', defensen.

També, reiteren el seu compromís amb l'ús de vies i mitjans 'exclusivament polítics i democràtics'. Són aquests mitjans 'els que fan possible la necessària activació popular i la unitat d'acció de les forces democràtiques i progressistes del país, garantia, motor i eix de tracció de l'obertura i avanç del Procés Democràtic', argumenten. Així mateix, afirmen que ha de ser un 'Procés Democràtic que ha de desenvolupar-se en absència total de violència i sense ingerències, regint-se el diàleg i la negociació entre les forces polítiques pels principis del senador Mitchell'.
.

dimarts, 9 de febrer del 2010

La qual cosa espera obtenir.En l’exercici de la seva responsabilitat de regidor, ha tingut coneixement del que es diu en l’expedient referit a la llicència comercial municipal d’un establiment (SUPERMERCAT CONSUM) en règim d’autoservei amb aparcament exterior, concretament en la diligència aprovada per l’Ajuntament en sessió del 16 de març del 2009, signada pel l’Ajuntament de Sils:


Document titulat : “MOBILITAT DURANT EL PROCÈS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA” (adjuntem còpia). A més a més d’un dibuix on gràficament es veu la maniobra dels camions, hi consta un text que diu:


“La mobilitat no afectarà a la circulació de la zona, degut a que es realitza dins de la mateixa finca i la maniobra de gir es realitzarà en la zona d’aparcament. L’horari de càrrega i descàrrega no coincidirà mai amb l’horari comercial, així l’aparcament sempre es trobarà lliure per tal de realitzar la maniobra de gir i tornar cap al carrer Països Catalans”.


Per informacions recollides entre el veïnat s’està incomplint aquesta diligència municipal, tant incomplint l’horari de càrrega i descàrrega, com també en el lloc de fer la maniobra, procedint en ocasions a fer marxa enrera més de 50 mts. envaint el carrer Països Catalans, o circulant en direcció prohibida pel carrer Bastiments, tot per evitar-se de fer la maniobra dins del supermercat CONSUM o bé perquè el pàrking està ocupat per clients perquè es horari comercial.


per la qual cosa


DEMANA :


1.- Que l’Alcalde ens informi si ha instat a la empresa comercial SUPERMERCAT CONSUM a fer la càrrega i descàrrega tal i com es contempla en la diligència municipal aprovada en la sessió de 16 de març de 2009, situant-li clarament la seva responsabilitat en aquests fets.


2.- Saber si l’Alcalde ha donat informació a la guàrdia urbana de l’aprovació d’aquesta diligència municipal i li ha instat del seu necessari compliment.


3.- Que l’Alcalde ens informi si ha hagut algun expedient obert o infracció de qualsevol mena pels fets que al·leguem en aquest escrit.


4.- Si a la vista de tot l’exposat considera que com Alcalde ha de fer alguna gestió ó considera que no cal fer res.


La qual cosa espera obtenir.


A la espera de la seva resposta, el saluda atentament


Sils, a 27 de gener de 2010

28 F : Vidreres decideix