dimarts, 31 de juliol del 2018

El Quim Rovira i el Martí Nogué fan negocis urbanítics i immobiliaris junts.

L'ex-alcalde hauria intentat vendre la polèmica finca amb casa de les filles de l'alcalde  de Carrtera Santa Coloma, 31 als antic promotors del Nyap de Sils.

Alcalde i ex-alcalde volen obtenir un benefici de 120.000 € per aquesta operació d'especulació immobiliària.

El secretari municipal,de Xalet a Xove, actua com telefonista de possible clients i manté puntualment informats als dos implicats.

El Rovira també va intercedir en la compra del local de la biblioteca provisional i transitòria, que s'ha disparat a més de 400.000 € de cost.

Les recents modificacions del POUM són informades als inversos abans d'aprovar-se per ple.

El Rovira ha participat en diversos sopars secrets del grup d'IdS, d'amagat dels seu partit, defensant el Nyap i l'enderroc del Mànix.

Una finca dels familiars de la Maijo Sils, també és oferta pel Nogué i el Rovira a un preu exorbitant de 620.000 €